Region: Wybudują ścieżki rowerowe

Bez korków i z czystszym powietrzem – tak zmieniają się dziś miasta na całym świecie, by być przyjazne mieszkańcom. Tego typu założenia przyświecają też najnowszym dotacjom unijnym z RPO WM 2014-2020.

Ruszyły konkursy dotyczące budowy ścieżek rowerowych, a za chwilę rozpocznie się nabór na dofinansowania do budowy parkingów P&R na terenie tzw. Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli stolicy i poszczególnych gmin z powiatów warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego, nowodworskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, piaseczyńskiego, otwockiego, mińskiego, wołomińskiego i legionowskiego. Tylko w tym roku zarząd województwa przeznaczył na mobilność miejską ok. 250 mln zł.

W obecnych regionalnych programach operacyjnych miasta wojewódzkie i okoliczne gminy mogą sięgać nie tylko po dotacje w konkursach organizowanych dla całego regionu, ale też dodatkowo w ramach specjalnie stworzonego przez UE mechanizmu – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W przypadku Mazowsza ZIT jest realizowany w obrębie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – porozumienie 40 samorządów, które mają wspólnie realizować projekty. Instytucjami Pośredniczącymi ds. ZIT są m.st. Warszawa, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Ruszyły już pierwsze konkursy dla Warszawy i okolic. W tym roku z RPO WM 2014-2020 w ramach ZIT będzie ogólnie sześć naborów konkursowych na kwotę 71,91 mln euro, czyli ok. 306 mln zł.

– Rozpoczynamy właśnie konkursy, w których wyłonione zostaną projekty zrealizowane z funduszy unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Blisko 300 mln zł przeznaczonych zostanie na tzw. mobilność miejską, czyli ścieżki rowerowe i parkingi dla osób, które będą się chciały przesiąść do komunikacji miejskiej. Szansę na dofinansowanie mają samorządy wchodzące w skład tzw. warszawskiego obszaru funkcjonalnego, czyli Warszawa i trzydzieści dziewięć gmin położonych wokół stolicy – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

– To ważna chwila z tego względu, że po pierwsze nigdy nie mieliśmy możliwości, żeby sami jako gminy zaproponować to, na co chcielibyśmy, żeby środki były przeznaczone, a po drugie to pierwszy raz w historii, Warszawie z sąsiednimi gminami udało się wypracować wspólną strategię – podsumowuje dotychczasowe prace nad ZIT Michał Olszewski, zastępca prezydent m.st. Warszawy. – Z naszej perspektywy bardzo ważne było poskromienie naszych oczekiwań, które mamy jako Warszawa, bo wiemy, że im więcej projektów trafi do metropolii warszawskiej, tym bardziej będziemy my w Warszawie z tego korzystali, ponieważ większa ilość ścieżek rowerowych, parkingów „Parkuj i Jedź” w metropolii to czystsze powietrze w Warszawie, mniej samochodów wjeżdżających do Warszawy. W tym jest pełna synergia.

Trwa właśnie nabór na wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji. Dzięki nim dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie objęci wsparciem będą mogli rozwijać kluczowe kompetencje niezbędne na rynku pracy – matematyczno-przyrodnicze, z zakresu informatyki i językowe. Do czerwca i lipca potrwają konkursy związane z usprawnianiem mobilności miejskiej – dotyczące budowy ścieżek rowerowych i parkingów P&R. Jeszcze w pierwszym półroczy ogłoszone będą także konkursy dot. terenów inwestycyjnych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, a pod koniec roku będzie można w ramach ZIT starać się o dotację na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych lub zatrudnienia dziennego).

Specjalna pula unijnych pieniędzy ma pomóc w zmianie podejścia do transportu i sposobu przemieszczania się w obrębie tego obszaru.

W tym roku zaplanowane są dwa konkursy dotyczące mobilności miejskiej – trwający już nabór na tworzenie ścieżek rowerowych, które mają sprawić, że chętniej będziemy przesiadać się z samochodów na rowery, oraz przewidziany na 31 marca nabór na dotacje dotyczące budowy parkingów P&R. Oba typy inwestycji to nic innego jak troska o czystsze powietrze i odciążenie zakorkowanych dróg. Realizowane będą w ramach poddziałania 4.3.2 – Mobilność miejska w ramach ZIT.

Rowerem – zdrowiej i bez korków

Dotacje na tworzenie infrastruktury rowerowej mogą uzyskać samorządy. Obejmą one jedynie te ścieżki, które są odciążeniem zakorkowanych ulic. Mają być bezpieczną drogą do pracy, szkoły, połączeniem transportu indywidualnego z publicznym. Na dofinansowanie nie mogą liczyć trasy, które zostały zaprojektowane jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

Pozytywnie na ocenę projektu będzie wpływać m.in. ilość międzygminnych połączeń granicznych. Chodzi o to, by stworzyć sieć dróg rowerowych, które pozwolą mieszkańcom sąsiadujących ze sobą gmin przemieszczać się rowerem do pracy czy szkoły. Ścieżki powinny być też połączone z przystankami, węzłami przesiadkowymi.

Ważne będzie też zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – stworzenie odpowiedniego oznakowania ścieżek lub pasów dla rowerów oraz wyznaczenie śluz czy przejazdów rowerowych przez skrzyżowania. Dofinansowanie obejmie pełną infrastrukturę rowerową – np. tworzenie miejsc parkingowych dla jednośladów, kładek i tuneli pieszo-rowerowych, a także przebudowa schodów na pochylnie, które posłużą rowerzystom.

Preferencję w konkursie będą miały projekty o dużej skali oddziaływania oraz takie, które kompleksowo rozwiązują problemy zanieczyszczenia powietrza, korków i zwiększają bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Nabór wniosków na tego typu inwestycje potrwa do 29 lipca 2016 r. W tym roku na konkursy przeznaczono z RPO WM 2014-2020 ponad 186 mln zł. Efektem końcowym (do 2023 r.) ma być ponad 130 km ścieżek na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Z samochodu do komunikacji publicznej

Dużym ułatwieniem dla kierowców w poruszaniu się w obrębie aglomeracji warszawskiej są parkingi Park&Ride (Parkuj i Jedź). Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie takich miejsc do 30 czerwca. W tym roku przeznaczone jest na to ok. 64 mln zł w ramach ZIT. Docelowo do 2030 r. na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ma powstać dziewięć takich parkingów (w sumie z 950 miejsc parkingowych).

Konkurs jest tak pomyślany, by stworzyć kompleksowe rozwiązania. Nie chodzi tylko o budowę parkingu. Poza tym, że powinien on być skorelowany z transportem publicznym (najlepiej przy węźle przesiadkowym), to dodatkowo punktowane jest jego powiązanie ze ścieżkami rowerowymi. Ocenie podlega również to, ile miejsc parkingowych dla rowerów się w nim znajdzie.

Ze względu na potrzebę świadomego kształtowania przestrzeni publicznej duży wpływ na wysoką ocenę inwestycji będą miały obiekty, które zostały zaprojektowane w wyniku konkursu architektonicznego lub urbanistycznego.

Wnioski w obu konkursach wraz z załącznikami powinny być przygotowane i złożone za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego w serwisie www.funduszedlamazowsza.eu.

Plany niektórych gmin

Szczepan Ostasz, wiceburmistrz gminy Marki (pow. wołomiński): Chcielibyśmy poprawić możliwości komunikacyjne w ramach wykorzystania bardzo dobrego środka transportu, jakim jest rower i umożliwić mieszkańcom naszego regionu bezpieczne korzystanie z takiej właśnie infrastruktury. Mamy już gotowe projekty. Chcielibyśmy wygrać jakieś pieniądze w tym konkursie i wydać je już w przyszłym roku.

Andrzej Kurzela, zastępca prezydenta Pruszkowa (pow. pruszkowski): Będziemy składali wnioski już w pierwszych naborach na budowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP w Pruszkowie. Planujemy budowę dwóch parkingów. Jednego w poziomie zero, naziemnego od strony ulicy Waryńskiego na ok. 100 miejsc, oraz drugiego wielopoziomowego na ok. 300 miejsc. Chcemy również wybudować ścieżki rowerowe. Planujemy zawarcie porozumienia z sąsiednimi gminami tak, aby te ścieżki były zintegrowane w całym regionie.

Andrzej Cieślak, wójt gminy Leszno (pow. warszawski zachodni): ZIT dla nas wszystkich, tych 39 gmin i Warszawy, jest wielką nadzieją. Gmina Leszno planuje przede wszystkim ścieżki rowerowe, a także inwestycje w ramach Parkuj i Jedź. Chcemy sięgać także po środki przeznaczone na edukację. W tym roku jest nabór na parkingi i oczywiście składamy wniosek. Liczymy, że tę inwestycję będziemy realizować w przyszłym roku, a może nawet uda się jeszcze w tym. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to planujemy złożyć wniosek wspólnie z gminą Czosnów w przyszłym roku, a inwestycję realizować w 2018 r.

Janusz Budny, wójt gminy Wiązowna (pow. otwocki): Dla nas to jest rozwiązanie – marzenie. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to my tak naprawdę dopiero zaczynamy, więc takie partnerstwo czy też możliwość współpracy z dużymi samorządami jest dla nas bardzo korzystne. Chcemy wybudować nawet kilka kilometrów ścieżek. Mamy już projekty. Nasze przygotowania są bardzo zaawansowane. Wkrótce składamy wniosek i rozpoczynamy działania.

Anna Choma, sekretarz gminy Wieliszew (pow. legionowski): Przygotowujemy się do kilku projektów, na które nabory będą ogłoszone w tym roku. Są to m.in. ścieżki rowerowe, parkingi Park&Ride, projekty edukacyjne i dofinansowanie do terenów inwestycyjnych. To poważne inwestycje, jak na gminę wiejską. Jest dużo pracy i dużo przygotowań, a dzisiejsza konferencja jest dla nas sygnałem, że wszystko już wchodzi w fazę realizacji.

1f72af4a104d8d88372f0339e68ab35112cad727!14754825

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.