W Nieporęcie obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu

Inwestycje drogowe w powiecie legionowskim były głównym punktem obrad Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, której przewodniczyła Anna Katarzyna Brzezińska. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy Nieporęt. Uczestniczyli w nim m.in. wójt gminy Nieporęt Maciej Mazur, zastępca wójta gminy Nieporęt Alicja Sokołowska, zastępcy prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny i Marek Pawlak, burmistrz Serocka Artur Krzysztof Borkowski, wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki.

– Przedyskutowaliśmy najważniejsze kwestie dotyczące infrastruktury drogowej, zmiany organizacji ruchu, budowę ciągów pieszo-rowerowych, potrzeb z tym związanych i problemów zgłaszanych przez samorządowców z powiatu legionowskiego. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich jest dla nas zadaniem priorytetowym – podsumowała przewodnicząca Anna Katarzyna Brzezińska.

Inwestycje zrealizowane w 2023 roku

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW) zrealizował na terenie powiatu legionowskiego dwa zadania na drodze wojewódzkiej 632:

 • przebudowa 0,6 km odcinka i budowa zatok autobusowych w Ludwinowie Dębskim (gmina Serock) – 1,5 mln zł,
 • budowa chodnika na odcinku 0,21 km w Komornicy (gmina Wieliszew) – 229,6 tys. zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza MZDW wykonał dwa projekty:

 • przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie gminy Nieporęt – 558,7 tys. zł,
 • budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Strużańskiej przy DW 632 (gmina Nieporęt) – 192,6 tys. zł.
Inwestycje zaplanowane na 2024 rok

W tym roku – jak poinformował dyrektor MZDW Grzegorz Obłękowski – zrealizowane będą następujące zadania na drogach:

 • nr 633 – remont na odcinku 1,49 km w Nieporęcie (gmina Nieporęt) – 4 mln zł,
 • nr 632 – budowa ronda w Stanisławowie Pierwszym (gmina Nieporęt) – 4,2 mln zł,
 • nr 632 – remont na odcinku 1,25 km w Dębem (gmina Serock) – 2,4 mln zł,
 • nr 632 – remont na odcinku 1 km w Stanisławowie Pierwszym (gmina Nieporęt) – 1,7 mln zł.

W budżecie województwa mazowieckiego na 2024 r. wydzielonych zostało ponadto 10 mln zł na budowę ciągów pieszo-rowerowych. Potrzeby realizacji takich inwestycji włodarze gmin mogą zgłaszać do MZDW.

Realizowane dokumentacje projektowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje również dokumentacje projektowe dotyczące:

 • rozbudowy drogi nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (projekt budowlany w trakcie opracowywania), planowany termin uzyskania decyzji ZRID – III kwartał 2024, decyzja środowiskowa wydana 21 marca 2022 r.,
 • budowy drogi nr 630 na terenie gminy Jabłonna (prace projektowe na etapie koncepcji), planowany termin uzyskania decyzji ZRID – II kwartał 2026 r., planowany termin uzyskania decyzji środowiskowej – IV kwartał 2024,
 • rozbudowy skrzyżowań drogi nr 631 z: drogą gminną nr 180525W, ul. Słoneczną i ul. Popiełuszki w Wieliszewie, ul. Szkolną w Skrzeszewie (zadanie na etapie zawiadomienia wojewody mazowieckiego o wszczęciu postepowań ZRID), planowany termin uzyskania decyzji ZRID – I kwartał 2024 r.,
 • rozbudowy drogi nr 632 na terenie Łajsk (gmina Wieliszew), planowany termin złożenia wniosku o ZRID – III kwartał 2024 r.,
 • rozbudowy drogi nr 632 na terenie Legionowa (skrzyżowanie z ul. Polną), planowany termin złożenia wniosku o ZRID – III kwartał 2024 r.,
 • rozbudowy drogi 632 od Józefowa do skrzyżowania z drogą nr 633 w Rembelszczyźnie (gmina Nieporęt), planowany termin złożenia wniosku o ZRID – II kwartał 2025 r., planowany termin uzyskania decyzji środowiskowej – II kwartał 2024 r.
Propozycje samorządowców

Podczas dyskusji przewodnicząca Anna Katarzyna Brzezińska zwróciła uwagę na miejsca newralgiczne na drodze nr 630, które stwarzają zagrożenie szczególnie dla pieszych. Zaapelowała o doświetlenie i realizację tam nowych przejść dla pieszych oraz budowę ścieżek rowerowych. Poruszyła również sprawę doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Strużańskiej (przy szpitalu) w Legionowie (droga nr 632).

Wiceprezydent Piotr Zadrożny zgłosił potrzebę przebudowy wjazdu na teren szpitala od strony ul. Strużańskiej w Legionowie. Pytał również o modernizację odwodnienia na ul. Strużańskiej przy skrzyżowaniu z ul. Wąską (droga nr 632). Zadanie to będzie – jak wyjaśnił dyrektor Grzegorz Obłękowski – niebawem realizowane.

Wójt Maciej Mazur mówił o konieczności realizacji chodnika wzdłuż drogi nr 633 w Michałowie-Grabinie, sygnalizacji przy przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym oraz przejścia dla pieszych przez ul. Strużańską na wysokości ul. Poziomkowej w Józefowie.

Burmistrz Artur Krzysztof Borkowski zapytał o zaawansowanie prac dotyczących budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 622, łączącej Serock z Nasielskiem.

Wójt Paweł Kownacki zwrócił przede wszystkim uwagę na potrzebę budowy bezkolizyjnego przejazdu z linią kolejową w Michałowie-Reginowie, chodnika w stronę zapory w Dębem (droga nr 632) oraz remontu chodnika między rondem w Zegrzu a Wieliszewem.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.