Szukasz ciekawej pracy? Podejmij wyzwanie i zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej

 

Zostań funkcjonariuszem Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce. Ta oferta skierowana jest do wszystkich, którzy szukają ciekawej i stabilnej pracy. W szeregach Służby Więziennej znajdzie się miejsce zarówno dla mężczyzn jak i kobiet.

O przyjęcie do służby mogą starać się obywatele Polski (nieskazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i mający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Zachęcamy do zainteresowania się ofertą pracy również studentów i absolwentów studiów licencjackich o kierunku bezpieczeństwo publiczne i prawo oraz absolwentów klas mundurowych. Służba Więzienna stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębienia wiedzy i doświadczenia. Gwarantujemy stabilne warunki pracy i szansę zawodowego rozwoju.

 

ZALETY PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:

– zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej;
– zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby;
– możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby;
– atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu, nagrody jubileuszowe, dopłata do wypoczynku;
– dodatek za stopień;
– dodatek służbowy;
– dodatek z tytułu wysługi lat;
– nagrody uznaniowe;
– możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia;
– szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera.

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

– posiadająca obywatelstwo polskie;
– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
– korzystająca z pełni praw publicznych;
– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowne do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
– posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nw. stanowiska w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce:

– młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz/młodszy ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby;
– młodszy psycholog działu terapeutycznego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby;
 młodszy psycholog ośrodka diagnostycznego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;
– młodszy referent / młodszy instruktor (informatyk) – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;
– młodszy referent działu kwatermistrzowskiego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby;
– młodszy wychowawca działu penitencjarnego- planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby;
– strażnik działu ochrony- planowana liczba przyjęć maksymalnie 20 osób.
Rekrutacja trwa do 2 marca 2022r.

Więcej informacji:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
02-520 Warszawa
ul. Wiśniowa 50
Tel: (22) 640-82-51 / (22) 848-62-68
E-mail: [email protected]

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.