Służba Więzienna

Areszt Śledczy Warszawa – Białołęka poszukuje pracowników

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce.

Zobacz również