Urząd Miasta Legionowo od wielu lat towarzyszy Ukrainie w pracy na rzecz poprawy jakości życia jej obywateli i budowania lepszych perspektyw dla przyszłych pokoleń. Współpracujemy z miastami Kowlem oraz Wyżnicą, z ukraińskimi samorządami i społecznościami lokalnymi.

Teraz, w obliczu wojny i destabilizacji na obszarze Ukrainy, pragniemy zapewnić o solidarności społeczności Legionowa z osobami, które doświadczają jej skutków. Pragniemy wyrazić gotowość wsparcia ze strony Gminy i mieszkańców, a także przekazać wyrazy solidarności i nadzieję na pomyślny rozwój obecnej sytuacji aby potencjał i dotychczasowe osiągnięcia w budowania demokratycznego państwa nie zostały zaprzepaszczone.

Nasze wieloletnie partnerstwo i przyjaźń zobowiązują. Monitorujemy rozwój wypadków i na bieżąco będziemy określać skalę potrzebnego wsparcia, również w przypadku możliwych migracji ludności. Pozostajemy solidarni z naszym wschodnim sąsiadem i mamy nadzieję, że dalsza inwazja Rosji zostanie zatrzymana. Obywatelki i Obywatele Ukrainy mają pełne prawo do wolności, suwerenności i niepodległości. Mają prawo podążać wybraną przez siebie drogą demokracji i samodzielnego rozwoju. – mówi Roman Smogorzewski

Drodzy mieszkańcy,
zwracam się do was z prośbą o wsparcie dla naszych ukraińskich przyjaciół. Musimy być gotowi nie tylko do symbolicznych gestów, choć są niezwykle ważne, ale także do realnej pomocy. Chcemy być gotowi na pomoc humanitarną na wypadek, gdyby sytuacja na Ukrainie się zaostrzała. Powstała już pierwsza lista takich miejsc, w których moglibyśmy przyjąć Ukraińców.

Chcielibyśmy stworzyć listę partnerów, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, bo to działanie, które powinno łączyć zasoby i siły podmiotów publicznych i niepublicznych na których moglibyśmy liczyć w momencie migracji ludności z Ukrainy.

Nasze obecne działania skoncentrowane są na:
Znalezieniu wolontariuszy, którzy mówią w jęz. ukraińskim. Chcielibyśmy stworzyć bazę dzięki której będziemy w stanie szybko zareagować w przypadku pojawienia się w naszym regionie osób z Ukrainy.
Poszukiwaniu sprzętu, który mógłby zostać przekazany przybyłym do nas rodzinom. Jeżeli dysponujecie sprzętem: lodówka, łóżko, meble, małe AGD itp., który chcielibyście przekazać poinformujcie nas o tym. W przypadku wystąpienia okoliczności zgłosimy się do was czy oferta jest nadal aktualna. Zapewnimy transport i odbiór wskazanego przez was sprzętu.
Tworzeniu bazy lokalowej, osób mogących udzielić schronienia obywatelom Ukrainy.
W celu wyrażenia chęci zaangażowania się w naszą akcję proszę o kontakt:
Referat Kultury i Współpracy,
tel. 22 766 40 78 (w godz. pracy Urzędu Miasta Legionowo) / tel. 518 970 430
e-mail: kultura@um.legionowo.pl

Bezpieczna Ukraina to również bezpieczna Polska. To nie jest tylko pusty gest. Do wszystkich naszych ukraińskich przyjaciół – partnerów, współpracowników, beneficjentów naszych działań – kierujemy wyrazy wsparcia, otuchy i solidarności.

Urząd Miasta Legionowo

Podziel się z innymi

Zobacz również