Legionowski: Odprawa roczna Policji

W miejskim ratuszu odbyła się odprawa roczna legionowskich policjantów z udziałem I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji inspektora Roberta Szydło oraz przedstawicieli władz powiatowych i samorządowych, a także szefów instytucji współpracujących z Policją w zakresie bezpieczeństwa. Komendant Powiatowy wraz ze swoimi Zastępcami przedstawili wyniki pracy legionowskich policjantów osiągnięte w 2014 roku.

W sali konferencyjnej miejskiego ratusza odbyła się odprawa służbowa podsumowująca działania podejmowane przez policjantów powiatu legionowskiego w 2014 roku. W spotkaniu udział wzięli I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji inspektor Robert Szydło, starosta legionowski Jan Grabiec, prezydent miasta Legionowo Roman Smogorzewski, Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Mazur, Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki, Zastępca burmistrza w Serocku Józef Zając. Ponadto na zaproszenie przybyli Prezes Sądu Rejonowego Piotr Rempoła, Prokurator Rejonowy Ireneusz Ważny, Komendant Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mieczysław Klimczak i Komendant Straży Miejskiej w Legionowie Ryszard Gawkowski.

Na odprawie obecna była kadra kierownicza, policjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Po przywitaniu wszystkich uczestników odprawy, Komendant Powiatowy Policji w Legionowie inspektor Waldemar Perdion rozpoczął prezentację multimedialną na temat wyników pracy legionowskich policjantów. Omówił zagadnienia kadrowe, logistyczne. Przedstawił priorytety na 2015 rok Komendanta Głównego Policji, Komendanta Stołecznego Policji oraz swoje, którymi są m.in.

– Zwiększanie ilości policjantów kierowanych do służby patrolowo-interwencyjnej i efektywniejsze ich wykorzystywanie w służbie.
– Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na drogach powiatu legionowskiego.
– Utrzymanie obecnego wskaźnika czasu reakcji na zgłaszane zdarzenia.
– Dalszy wzrost skuteczności w ściganiu sprawców przestępstw ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestępstwa narkotykowe, działania na rzecz spadku dynamiki w siedmiu kategoriach przestępstw oraz przestępstw o charakterze gospodarczym.
– Kontynuacja współpracy z przedstawicielami lokalnych władz, samorządów, prokuratury, sądu oraz innych służb i instytucji państwowych, oświatowych, organizacji rządowych i pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa w powiecie legionowskim.

Inspektor Waldemar Perdion podziękował za wsparcie finansowe od samorządów całego powiatu, które w roku 2014 wyniosło 412 100,00 zł. Fundusze zostały wykorzystane w szczególności na służby ponadnormatywne oraz zakup nowych radiowozów.

Następnie głos zabrał młodszy inspektor Jacek Zaczkowski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie, nadzorujący pion prewencji. Komendant omówił i podsumował pracę mundurowych, którzy pełnią służbę w patrolu, na drogach. Bezpośrednio mają kontakt ze społeczeństwem.

Legionowscy policjanci w 2014 roku wzywani byli do 820 interwencji domowych. W 135 przypadkach sporządzono i wdrożono bardzo ważną procedurę „Niebieskiej Karty” oznaczającą tzw. przemoc w rodzinie. Policjanci ujawnili 13949 wykroczeń. Mundurowii zabezpieczyli 30 imprez masowych. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym nastąpiła znaczna poprawa. W roku 2013 odnotowaliśmy 69 wypadków drogowych natomiast w 2014 roku 51. W 2014 roku policjanc ujawnili 323 kierujących, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu. Dla porównania w 2013 roku było ich 244. Policjanci legionowskiej drogówki w 2014 roku dokonali kontroli prawie 20 tys. pojazdów.

Pracę legionowskich policjantów z pionu kryminalnego przestawił Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie nadkomisarz Krzysztof Kapuściński. Jak wynika ze statystyk w 2014 roku stwierdzono o 461 przestępstw mniej niż w roku ubiegłym. W 2013 roku. było ich 2898, a w roku 2014r- 2437. Jeżeli chodzi o przestępstwa w 7 kategoriach czyli tych najbardziej uciążliwych dla mieszkańców policjanci w większości odnotowali spadki przestępstw. Do pozytywnych tendencji należy niewątpliwie uznać znaczne ograniczenie dynamiki przestępstw kradzieży i kradzieży z włamaniem do samochodów przy jednoczesnym poprawieniu wykrywalności tej kategorii przestępstw. W 2014 roku. odnotowano 43 przypadki kradzieży samochodu, a w roku 2013- 70. Jednocześnie wykryto łącznie w 2014 roku 19,6% tego typu przestępstw, tj. o 6,7 % więcej niż w roku 2013.

Nadkomisarz Krzysztof Kapuściński omówił następnie najważniejsze realizacje spraw prowadzonych w legionowskiej komendzie. W wyniku wytężonej pracy operacyjnej policjanci kryminalni rozbili i zatrzymani kilka grup przestępczych trudniących się włamaniami i kradzieżami. Sukces tych spraw możliwy był dzięki dobrej współpracy z miejscowymi sądem i prokuraturą.

W trakcie odprawy głos zabrali również zaproszeni goście. Starosta legionowski Jan Grabiec podziękował za pracę policjantom, która jest pozytywnie oceniana przez mieszkańców. Również Prokurator Rejonowy Ireneusz Ważny przyłączył się do podziękowań za wspólną, owocną współpracę.

Na zakończenie głos zabrał I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji. Pan inspektor Robert Szydło, powiedział, że najlepszą oceną pracy policjantów jest opinia wyrażona przez społeczeństwo i jej poczucie bezpieczeństwa. Ścisłe współdziałanie Policji z lokalnym samorządem i mieszkańcami prowadzi do zmniejszenia przestępczości, a co za tym idzie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w danym rejonie. I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym naszej Komendy za wysiłek i dobrą pracę w minionym roku, jednocześnie życzył sukcesów i spokoju na 2015 rok.

KPP Legionowo

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.