Komornica: Uczniowie na manewrach

W dniach 16-18 października 2015 r. w Ciechanowcu odbyły się ogólnopolskie manewry Związku Strzeleckiego "Strzelec" manewry, wraz z klasami mundurowymi. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy gm. Wieliszew, reprezentowała grupa uczniów z klasy 1b.

Uczestnicy manewrów mieli za zadanie realizowanie zadań OT w sytuacji zagrożenia atakiem ze strony nieregularnych oddziałów nieprzyjaciela na obszarze Ciechanowca, wykorzystując min. desant wodny oraz wsparcie logistyczne. Zrealizowano również scenariusz odbicia budynku ZSZiO z rąk okupujących go terrorystów.

TAGI: