Zegrze: 16 rocznica wstąpienia Polski w NATO

9 marca br. żołnierze oraz pracownicy wojska Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) uroczyście obchodzili 16 rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Polska została przyjęta do NATO 12 marca 1999 roku, dzięki spełnieniu wielu warunków m.in. wprowadzeniu zmian organizacyjnych na wzór zachodni, osiągnięcie kompatybilności i interoperacyjności polskich sił zbrojnych z armiami zachodu, zapewnienie cywilnej kontroli nad armią oraz parlamentarnej kontroli nad siłami zbrojnymi. To wydarzenie z pewnością przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju i było sukcesem polityki międzynarodowej.

W uroczystości, której prowadził major Cezary Semeniuk, uczestniczyła kompania honorowa wystawiona przez batalion zabezpieczenia, poczet flagowy oraz sztandarowy, żołnierze oraz pracownicy wojska zegrzyńskiej „kuźni łącznościowców”.
Zastępca Komendanta CSŁiI podpułkownik Jacek Tomaszuk powiedział w swoim przemówieniu do zebranych: „Napięta i niejasna sytuacja za naszą wschodnią granicą pokazuje teraz szczególną wartość Sojuszu. Mimo tego, że bezpieczeństwo naszego kraju jest gwarantowane przez Sojusz Północnoatlantycki nie wolno nam zapominać, że to my sami swoją służbą i pracą najlepiej możemy się przysłużyć naszemu bezpieczeństwu.” Życzył aby „ten dzień był dniem pozytywnej refleksji nad bezpieczeństwem naszego kraju, abyśmy wszyscy mogli wykrzesać w sobie kolejny impuls do działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym granicom i obywatelom naszego państwa”. Uroczystość była także okazją do wręczenia pucharów i dyplomów za zajęcie czołowych miejsc w mistrzostwach CSŁiI w pływaniu. Na zakończenie ceremonii odbyła się defilada pododdziałów Centrum.

Tekst i foto: kpt. Krzysztof Baran

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.