Legionowo: Straż Miejska sprawdzi czym palisz w piecu

Straż Miejska od środy (4.11) będzie sprawdzała, czy dym wydobywający się z legionowskich kominów pochodzi ze spalania węgla, czy też może śmieci. Za zatruwanie siebie i sąsiadów grożą wysokie grzywny. Podczas kontroli strażnicy będą informować o możliwości bezpłatnej wymiany pieca na bardziej ekologiczny.

Zanieczyszczenie powietrza wywołane tzw. niską emisją jest w Polsce poważnym problemem. W wielu miastach notuje się (szczególnie w sezonie grzewczym) przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Siedem z dziesięciu najbardziej zanieczyszczonych dużych miast europejskich znajduje się w Polsce. Problem znany jest także w Legionowie.

Rada Miasta podjęła podczas ostatniej sesji uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta – mówi Robert Wieczorek, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska. – Każdy mieszkaniec Legionowa – właściciel nieruchomości położonej na terenie miasta – może zwrócić się do nas z wnioskiem o dofinansowanie wymiany pieca węglowego na gazowy, olejowy czy też pompę ciepła. Maksymalne dofinansowanie to 8 tys zł, możemy także dofinansować koszt przyłącza gazowego – dodaje.

Z analiz przeprowadzonych dla Legionowa wynika, że większość zanieczyszczeń pochodzi ze spalania węgla i innych paliw stałych w domach jednorodzinnych. Do atmosfery przedostają się wtedy duże ilości pyłów (w tym najgroźniejszych frakcji PM2,5 i PM10), tlenku węgla (czad), dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych takich jak benzo(a)piren. Wszystkie te składniki, jeśli występują w powietrzu w nadmiarze, prowadzą do powstania smogu, a w konsekwencji mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Program umożliwia bezpłatną wymianę kotła węglowego na bardziej ekologiczny i ekonomiczny – gazowy lub pompę ciepła – mówi prezydent Roman Smogorzewski. – Strażnicy Miejscy będą kontrolować czym mieszkańcy palą w piecach, ale nie będą to tylko represyjne kontrole – mieszkańcy będą informować i zachęcać do bezpłatnej wymiany pieca i np. podłączenia gazu – nasze miasto w 100% ma dostęp do sieci gazowej, miasto dofinansowuje przyłączenie do sieci.

Straż Miejska w Legionowie ma prawo kontrolować prywatne nieruchomości i karać w wypadku stwierdzenia spalania odpadów. Art. 191 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 stwierdza, że: „Kto (…) termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.”. W razie odmowy lub utrudniania wykonywania obowiązków Straży Miejskiej należy pamiętać, że zgodnie z Art. 225 Kodeksu Karnego z 6 czerwca 1996 r., „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Spalanie odpadów uwalnia dodatkowo cały szereg innych szkodliwych związków. Nawet spalanie papieru prowadzi do powstawania szczególnie groźnych dioksyn, kwasu solnego, chlorobenzenu, chlorofenolu, polichlorowanych bifenyli czy też metali ciężkich zawartych w farbach i barwnikach. Kwaśny odczyn powstałych spalin wywołuje niszczenie zasadowych zapraw murarskich w kominach i przedostawanie się trucizn do wnętrz domów. Szczególnie niebezpieczne pod względem ilości powstających zanieczyszczeń jest palenie butelkami plastikowymi, lakierowanym drewnem (meble, stare ramy okienne, boazeria), oponami lub rozpuszczalnikami.

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Legionowo zakłada dofinansowanie w wysokości do:

– 8 000 zł na wymianę pieca węglowego na gazowy lub olejowy,

– 16 000 zł na wymianę pieca węglowego na pompę ciepła,

– 2376 zł na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej.

Można również starać się o środki z innych programów na dofinansowanie proekologicznych inwestycji, takich jak odnawialne źródła energii czy poprawa efektywności ekologicznej.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.