Legionowo: Skanska wybuduje Centrum Komunikacyjne

Rozstrzygnięto przetarg na dokończenie budowy Centrum Komunikacyjnego w Legionowie. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Skanska S.A. z Warszawy, która zaoferowała cenę 29.692.711,79 zł brutto za dokończenie tej inwestycji. Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W przetargu, który został otwarty 7 kwietnia, wpłynęły trzy oferty:
1. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki z Warszawy, który zaoferował cenę 36.643.316,58 zł i 6 lat gwarancji.
2. DORBUD S.A. z Kielc – zaoferował cenę 26.320.035,23 zł i 7-letnią gwarancję.
3. Skanska S.A. z Warszawy – chce dokończyć inwestycję za kwotę 29.692.711,79 zł, oferuje gwarancję na okres 5 lat.

Wybrana oferta spośród nieodrzuconych przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i terminu gwarancji odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty firm ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki oraz DORBUD S.A zostały odrzucone, ponieważ w obu przypadkach złożony harmonogram rzeczowo – finansowy niezgodny z postanowieniami SIWZ;

Zgodnie z zapisami umowy wykonawca zrealizuje robotę budowlaną w nieprzekraczalnym terminie:
– Budynek dworca – 12 miesięcy od dnia wprowadzenia na budowę,
– Zagospodarowanie terenu przy garażu wielopoziomowym – 12 miesięcy od dnia wprowadzenia na budowę,
– Budynek garażu wielopoziomowego wraz z instalacjami – 8 miesięcy od wprowadzenia na budowę,
– Połączenie drogowe ul. Polnej z ul. Piaskową – 10 miesięcy od wprowadzenia na budowę,
– Rozbudowa przejścia podziemnego – 8 miesięcy od wprowadzenia na budowę,
– Oświetlenie Alei 1DZ (ciągu pieszo-jezdnego do stacji kolejowej „Legionowo”) – 4 miesiące od wprowadzenia na budowę.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.