Konferencja „Zdemaskować Przemoc”

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w niezmiernie ważniej konferencji, organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – „Zdemaskować Przemoc”. Konferencja ta poświęcona będzie przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci, wobec osób z niepełnosprawnościami, wobec osób starszych, wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec osób o różnych orientacjach seksualnych oraz wobec kobiet i wobec mężczyzn w rodzinie.

Do udziału w ww. wydarzeniu zaproszenie zechcieli przyjąć najwybitniejsi specjaliści zajmujący się analizą zjawiska przemocy, w tym m.in.: Kamila Gasiu-Pihowicz – Posłanka na Sejm, Renata Durdakierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, Ewa Odachowska-Rogalskadoktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, wykładowca w SWPS, Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Adam Bodnardr hab., prof. Uniwersytetu SWPS, którzy prowadzić będą wykłady i wystąpienia poświęcone ww. problematyce.

W trakcie konferencji przewidziana jest prezentacja filmu „Od facetów, dla facetów. Poradnik” oraz wystąpienie Matyldy Damięckiej. Ta projekcja będzie wstępem do, zapewne bardzo emocjonujących paneli dyskusyjnych, w tym poświęconego różnym formom przemocy oraz kolejnego panelu dyskusyjnego poświęconego przemocy wobec kobiet. Konferencję poprowadzi Jacek Żakowski. To wydarzenie odbędzie się w Warszawie, w dniu 22 września 2021 r., sala konferencyjna Tower Service w budynku CH8, ul. Chałubińskiego 8.

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane przez platformę rekrutacyjną
https://konferencja-przemoc.konfeo.com/pl/groups lub na e-mail: [email protected].

Goście, Eksperci oraz liczymy na licznie zgromadzonych uczestników, wspólnie zastanawiać się będą nad metodami demaskowania różnych form przemocy występujących w XXI wieku. Należy zauważyć, iż pomimo rozwoju ludzkości od wielu set lat i postępu cywilizacyjnego, jedno ze zjawisk, które występuje wciąż w kontaktach i stosunkach międzyludzkich to właśnie zjawisko przemocy.

Przemoc, jest wywieraniem wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ w celu uzyskania jakiegoś istotnego zasobu.

Przemoc, w odróżnieniu od agresji cechuje się intencjonalnościąracjonalnością i jest działaniem przemyślanym, a często także grupowym.

Przyjęta w 1996 r. definicja Światowej Organizacji Zdrowia, określa przemoc jako: „celowe użycie siły fizycznej lub władzy, sformułowane jako groźba lub rzeczywiście użyte, skierowane przeciwko samemu sobie, innej osobie, grupie lub społeczności, które prowadzi do wysokiego prawdopodobieństwa spowodowania obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia1.

Według WHO, o uznaniu danego przypadku użycia siły lub władzy, lub groźby takiego użycia, za przemoc, decyduje negatywny cel i wysokie prawdopodobieństwo negatywnych skutków takiego działania. Ważnym elementem definicji WHO jest uznanie celu za składnik definicji przemocy, niezależnie od wyniku działania.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. (poz. 1249) – przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Niestety mamy kilka rodzajów przemocy, w tym przemoc fizyczna oraz przemoc psychiczna.

Przemoc fizyczna – to wszystkie czynności skierowane przeciw ciału ofiary. Takie zachowania (np. klapsy, duszenie, używanie broni) mogą prowadzić do bólu i poważnych obrażeń fizycznych. Każde zachowania przekraczające granice cielesne drugiej osoby bez jej zgody są traktowane jako przemoc fizyczna. Wszelkie poszturchiwania, szarpania, kopanie, dawanie klapsów czy popychanie są czynami karalnymi. I tak jak przemoc fizyczna jest często widoczna tak ta psychiczna już niekoniecznie.

Przemoc psychiczna – występuje wtedy, gdy ktoś kogoś obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje czyjeś działania, stale krytykuje. I mimo że to słychać to ta forma przemocy jest również bardzo subtelna. Często jej nawet nie zauważamy. Wszelkie zachowania zmierzające do zmiany naszych decyzji, które nie są drugiej osobie na rękę również można określić przemocą. Co więcej takie zachowania jak: sprawdzanie czyjejś skrzynki mejlowej, przetrząsanie komórki i profili w internecie – to również przemoc psychiczna, bo sprawca nie robi tego bez powodu ale chce zachować władzę. Takie zachowania z góry ustawiają relację w poczuciu zależności. Przemocą psychiczną jest również okazywanie niechęci, pogardy, wyśmiewanie się i nieustanne żartowanie sobie z drugiej osoby. Wszelkie zachowania w których następuje odrzucenie, czy też świadome izolowanie się od kogoś, kto nas potrzebuje jest zaniedbaniem emocjonalnym, a więc przemocą psychiczną.

Nad tymi aspektami przemocy będą zastanawiać się podczas wspomnianej konferencji ww. specjaliści – praktycy, którzy na co dzień zajmują się badaniem i przeciwdziałaniem występowania tego zjawiska, tym bardziej, wydarzenie to będzie zapewne niosło ze sobą potężny walor praktyczny – w jaki sposób demaskować i przeciwdziałać przemocy.

Serdecznie zapraszamy.

 

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.