Góra: Przebudowa skrzyżowania – objazdy

W związku z rozpoczęciem Etapu 1 "Rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 z drogą powiatową nr 1817W oraz drogą gminną nr 180504W wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy"” nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu, która będzie obowiązywała od 14 lipca 2017 r. do 15 sierpnia 2017 r.

Pierwszy etap prac polegać będzie na wykonaniu robót na wlocie ulicy Dworcowej (droga powiatowa nr 1817W) oraz drogi gminnej nr 180504W (ul. Dworcowa). Wlot ulicy gminnej zostanie zamknięty dla ruchu z dopuszczeniem jedynie dojazdu do posesji. Wlot w drogę powiatową będzie wykonany połówkami tak, aby utrzymać ruch jednokierunkowy w kierunku torów kolejowych. Od strony drogi wojewódzkiej nr 630 pojazdy będą kierowane objazdem przez ul. Leśną w Nowym Dworze Mazowieckim.

objazd2