Zmiany w Policji na terenie Legionowa

Obowiązki przechodzącej na emeryturę komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anny Rosół przejęła insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Legionowie.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Centrum Szkolenia Policji w obecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, Komendantów Szkół Policji, kadry CSP oraz zaproszonych gości.

Obowiązki Komendanta w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie pełni dotychczasowy I zastępca Komendanta Powiatowego nadkom. Krzysztof Pijanowski. Nazwisko nowego Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Legionowie ma być ogłoszone w ciągu kilku najbliższych dni.

Podziel się z innymi