Legionowski: Przestępczość zmalała

Wiodącym tematem piątkowej (27.02) sesji Rady Powiatu było bezpieczeństwo mieszkańców. Komendant Powiatowy Policji i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie przedstawili sprawozdania za ubiegły rok. Co z nich wynika?

Bezpieczeństwo publiczne w Powiecie Legionowskim to cel o najwyższym znaczeniu, zarówno dla władz samorządowych, jak i dla służb, które je mają zapewniać. Z raportu policji wynika, że powiat legionowski z roku na rok jest coraz bezpieczniejszym, bardziej przyjaznym miejscem do życia.

Policja

Ze sprawozdania efektów pracy legionowskich policjantów w 2014 roku, przedstawionego przez Komendanta Powiatowego Policji inspektora Waldemara Perdiona podczas IV sesji Rady Powiatu w Legionowie możemy się dowiedzieć, że w ostatnich latach na terenie powiatu legionowskiego zaobserwowano utrzymującą się tendencję spadku przestępczości.
W 2014 roku stwierdzono o 461 przestępstw mniej niż w roku ubiegłym. W 2013 r. było ich 2898, a w roku 2014 r – 2437. W 7 najbardziej uciążliwych dla mieszkańców kategoriach odnotowano spadki przestępstw. Mniej było rozbojów, wymuszeń i kradzieży rozbójniczej (18 w 2014 r., 27 w 2013 r.), kradzieży rzeczy cudzej (416 w 2014 r., 566 w 2013 r.), bójek i pobić (17 w 2014 r., 21 w 2013 r.).

W ubiegłym odnotowano 43 przypadki kradzieży samochodu, a w roku 2013 – 70. Jednocześnie wykryto łącznie w 2014 roku 19,6% tego typu przestępstw, tj. o 6,7 % więcej niż w roku 2013. Zaobserwowano ograniczenie dynamiki przestępstw kradzieży i kradzieży z włamaniem do samochodów przy jednoczesnym poprawieniu wykrywalności tej kategorii przestępstw.
Policjanci kryminalni rozbili i zatrzymali kilka grup przestępczych, trudniących się włamaniami i kradzieżami.
Na terenie powiatu wzrosło bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zmniejszyła się liczba wypadków z 69 w 2013 roku do 50 oraz liczba osób rannych z 89 do 51. Zwiększyła się liczba kontroli kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W roku ubiegłym takich badań kierowców dzięki zakupowi alkotestu przeprowadzono blisko 29 tys. i było to o 12 tys. więcej niż w roku 2013. Podczas kontroli policjanci ujawnili 323 kierujących w stanie nietrzeźwym (ich liczba znacznie wzrosła z 244 rok wcześniej).

Bardzo ważnym elementem jest współpraca ze starostwem oraz samorządami miast i gmin powiatu legionowskiego. W ubiegłym roku wsparcie finansowe starostwa i samorządów gminnych dla Policji wyniosło ponad 412 tys. zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na służby ponadnormatywne oraz zakup nowych radiowozów. Pomoc ze strony samorządów ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ przekłada się na skuteczność policyjnej służby. Dzięki temu w naszym powiecie z roku na rok żyje się bezpieczniej.

W 2015 roku priorytetem legionowskiej policji będzie m.in.
– Zwiększanie ilości policjantów kierowanych do służby patrolowo-interwencyjnej i efektywniejsze ich wykorzystywanie w służbie.
– Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na drogach powiatu legionowskiego.
– Utrzymanie obecnego wskaźnika czasu reakcji na zgłaszane zdarzenia.
– Stałe podnoszenie jakości postępowań przygotowawczych prowadzonych przez policjantów pionu dochodzeniowo-śledczego i referatu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją oraz zmniejszenie liczby spraw prowadzonych powyżej trzech i sześciu miesięcy.
– Zwiększenie ilości zabezpieczenia mienia od sprawców przestępstw służące maksymalnemu ograniczeniu korzyści płynących z popełniania tego typu czynów.
– Dalszy wzrost skuteczności w ściganiu sprawców przestępstw ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestępstwa narkotykowe, działania na rzecz spadku dynamiki w siedmiu kategoriach przestępstw oraz przestępstw o charakterze gospodarczym.
– Podnoszenie skuteczności w zakresie poszukiwań osób w tym także osób zaginionych.
– Kontynuacja współpracy z przedstawicielami lokalnych władz, samorządów, prokuratury, sądu oraz innych służb i instytucji państwowych, oświatowych, organizacji rządowych i pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa w powiecie legionowskim.

Straż Pożarna

W imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie sprawozdanie przedstawił zastępca komendanta brygadier Arkadiusz Pich. W porównaniu do roku 2013 wystąpił wzrost ilości zdarzeń – interwencji o 5,7%. W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu legionowskiego uczestniczyły w 1513 akcjach ratowniczych. Łącznie 10 571 ratowników wyjechało do 485 pożarów, 925 miejscowych zagrożeń i 103 alarmów fałszywych.

W stosunku do roku 2013 – zwiększyła się liczba pożarów (z 401 do 485). Najwięcej pożarów wystąpiło w marcu (100) i kwietniu oraz w lipcu. Ilość pozostałych akcji ratowniczych jest porównywalna jak w roku 2013.
Na terenie powiatu legionowskiego w 2014 roku miał miejsce 1 pożar duży, 31 określonych jako średnich i ponad 450 to pożary małe.
KP PSP przeprowadziła na terenie powiatu łącznie w 140 obiektach kontroli (w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zbiorowego zamieszkania, budynkach wielorodzinnych, produkcyjno-magazynowych). W 66 przypadkach stwierdzono występowanie nieprawidłowości.

W ubiegłym roku wsparcie finansowe starostwa i samorządów gminnych dla Straży wyniosło ponad 144 tys. zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup m.in. sprzętu, naprawy pojazdów pożarniczych i sprzętu medycznego.
W 2015 roku priorytetem legionowskiej straży będzie m.in. kontynuowanie działań zmierzających do:
– skrócenia czasu dojazdu jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do akcji,
– poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu,
– intensyfikacja szkolenia zawodowego i współzawodnictwa jednostek KSRG,
– pozyskania terenu pod budowę nowoczesnej strażniczy Komendy Powiatowej w Legionowie.

Starostwo Powiatowe

 

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.