Legionowo: Marek Pawlak nowym zastępcą prezydenta

Marek Pawlak, dotychczasowy Prezes KZB Sp. z .o.o., 14 maja zostanie powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo. Rezygnację z dotychczasowego stanowiska złoży 12 maja.

Zastępca Prezydenta będzie nadzorował merytorycznie: Wydział Inwestycji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Referat Zamówień Publicznych, Referat Planowania Przestrzennego, Referat Ochrony Środowiska, Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych. Będzie miał także nadzór w zakresie zabezpieczania potrzeb miasta nad spółkami PWK i PEC oraz nadzór w zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym nad spółką KZB.

Marek Pawlak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Posiadam uprawnienia do pracy w zawodzie audytora wewnętrznego, odbył wiele kursów i szkoleń menadżerskich.

Zanim w 2013 r. został Dyrektorem Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, odpowiedzialnym za przygotowanie procesu przekształcenia tej jednostki w spółkę prawa handlowego – KZB sp. z o.o., której został Prezesem, przez 10 lat pracował na kierowniczych stanowiskach w służbie cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, zajmując się m.in. prowadzeniem kontroli jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności kontroli finansowych dotyczących wykorzystania dotacji budżetowych oraz kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także wydawaniem pozwoleń i zgód na lokalizację oraz realizację inwestycji infrastrukturalnych, także tych o kluczowym znaczeniu dla kraju.

Zajmował się takimi inwestycjami jak: budowa dróg krajowych i autostrad, budowa linii kolejowych i infrastruktury kolejowej, lotnisk cywilnych, inwestycji związanych z Euro 2012.

Odpowiedzialny był także za zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz wydawanie pozwoleń dotyczących inwestycji prowadzonych na terenach zamkniętych.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.