Pilne
  • *** Legionowo: Roman Smogorzewski - 42,02%  , Bogdan Kiełbasiński - 22,94% , Andrzej Kalinowski - 21,26% , Ewa Milner-Kochańska - 13,77%  *** Serock: Artur Borkowski 58,73% - Anna Gajewska 41,27% *** Nieporęt: Powała Agnieszka 53,00% - Maciej Mazur 47,00% *** Wieliszew: Paweł Kownacki 61,96% - Artur Sierawski 38,04%  *** Jabłonna: Druga tura między Jarosławem Chodorskim 49,05% i Zbigniewem Garbaczewskim 22,65% ***                *** Legionowo: Roman Smogorzewski - 42,02%  , Bogdan Kiełbasiński - 22,94% , Andrzej Kalinowski - 21,26% , Ewa Milner-Kochańska - 13,77%  *** Serock: Artur Borkowski 58,73% - Anna Gajewska 41,27% *** Nieporęt: Powała Agnieszka 53,00% - Maciej Mazur 47,00% *** Wieliszew: Paweł Kownacki 61,96% - Artur Sierawski 38,04%  *** Jabłonna: Druga tura między Jarosławem Chodorskim 49,05% i Zbigniewem Garbaczewskim 22,65% ***

Legionowo: Do której podstawówki posłać dziecko?

Przed rodzicami maluchów poważne wyzwanie. Ich pociecha idzie do szkoły… No właśnie tylko, którą placówkę wybrać? Zapraszamy do zapoznania się z wykazem legionowskich podstawówek jak i ich ofercie. 

*Zespół Szkół nr 1*

Zespół Szkół nr 1 w Legionowie jest szkołą z tradycjami, której historia sięga 1920 roku. W 46 oddziałach, w systemie dwuzmianowym, uczy się 1167 uczniów. Do klas 0–III szkoły podstawowej uczęszcza 533 uczniów.

Szkoła jest przystosowana na przyjęcie uczniów 5– i 6–letnich. Sale, szatnie i toalety są dostosowane do potrzeb najmłodszych dzieci. Ławeczki są regulowane do ich wzrostu. W wydzielonej części klasy, na dywanie, nauczyciel może wykonywać ćwiczenia i zabawy śródlekcyjne. Wszystkie sale są nie tylko bardzo dobrze wyposażone w materiały
edukacyjne, ale również kolorami i wystrojem zachęcają do aktywnego spędzania czasu. Szkoła ma nowoczesny oraz bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych, a także monitoring wizyjny. Uczniowie korzystają z nowoczesnej hali sportowej i sali integracji sensorycznej. Pracownia do terapii SI służy także do zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Na świetlicy dzieci aktywnie i wesoło spędzają czas. Szkoła organizuje wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania świąteczne, konkursy i zabawy edukacyjne. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne i literackie. Dodać należy, że niektóre zajęcia prowadzą sami uczniowie. Dzieci zapisane do świetlicy podzielone są na grupy wiekowe. Każda z pań pracuje oddzielnie z grupą w salach lekcyjnych.

Szkoła posiada Centrum Multimedialne i Informacyjne. Znajduje się ono w czytelni biblioteki. Rodziców na pewno zainteresuje fakt, iż w placówce funkcjonuje także Dziennik Elektroniczny i Platforma Edukacyjna.

*Zalety szkoły: *Dzieci uczą się bezpiecznego poruszania się w sieci w ramach kampanii „Dziecko w sieci”. Na lekcjach wykorzystują tablice multimedialne. Szkoła dysponuje nie tylko pracowniami komputerowymi, sprzęt komputerowy w każdej sali lekcyjnej posiada dostęp do Internetu. Programy komputerowe wykorzystywane są na zajęciach wyrównawczych, logopedycznych, reedukacyjnych i rewalidacyjnych.

*Oferta zajęć pozalekcyjnych: *koło informatyczne, koło matematyczne dla uczniów zdolnych, koło przyrodnicze, koło szachowe, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne – m.in. kołoteatralne, plastyczno–techniczne, rytmiczno–muzyczne.

*Oferta zajęć specjalistycznych:*logopedia, reedukacja i rewalidacja, terapia sensoryczna, zajęcia wyrównawcze, warsztaty psychologiczne i rozwijające umiejętności społeczne.

*Projekty edukacyjne: *„Kukiełkowo. Teatrzyk kukiełkowy jako forma wspierania rozwoju dziecka w szkole” – nowa innowacja dla klasy I w roku szkolnym 2015/2016. Jej założeniem jest praca z uczniem w sferach intelektualnej, twórczej, werbalnej, motoryki dużej i małej, a także integrującej zmysły. Program zakłada pracę również z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. „Edukacja przez szachy w szkole” (przy współpracy z Polskim Związkiem Szachowym) – innowacja dla klasy I (zwiększenie umiejętności matematycznych). Szkoła realizuje programy:
„Trzymaj formę”, „Zielona flaga” oraz „Szkoła promująca zdrowie”.


*Szkoła Podstawowa nr 2*

To placówka z tradycjami, której historia sięga 1932 roku. Zajęcia odbywają się w 17 oddziałach klas I–III, trwają od godz. 8:00 do 15:40/16:35 w systemie bezdzwonkowym. Nauczyciele sami regulują czas oraz długość przerw, które są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

Uczniowie klas I–III mają do dyspozycji 9 sal, 2 sale, w których odbywają się lekcje języka angielskiego oraz religii, a także nową pracownię komputerową. Wszystkie posiadają komputery oraz projektory. 2 sale wyposażone są w tablicę interaktywną, a jedna z nich dodatkowo w tablety dla każdego ucznia. W klasach znajduje się wyodrębione miejsce do zabawy na dywanie oraz szafki dla uczniów na podręczniki i przybory szkolne. Uczniowie korzystają z sali rekreacyjnej, 2 placów zabaw, sal do zajęć specjalistycznych (IS, logopedii, zajęć korekcyjno–kompensacyjnych) oraz biblioteki szkolnej – „Kącik dla najmłodszych”. Szatnie wyposażone są w szafki dla każdego ucznia. Szkoła jest przystosowana dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo (winda oraz podjazd elektryczny). Opiekę nad dziećmi w świetlicy sprawuje 10 nauczycieli oraz kierownik świetlicy. Nauczyciele świetlicy nie tylko opiekują się dziećmi, dbając o ich bezpieczeństwo, ale prowadzą również zajęcia rozwijające (artystyczne, techniczne, plastyczne) w wymiarze 20 godzin tygodniowo, odrabiają lekcje, opiekują się uczniami klas I podczas obiadów w stołówce szkolnej.

*Zalety szkoły: *Uczniowie klas I–III uczestniczą w konkursach przedmiotowych i artystycznych, m.in.: „Kangur matematyczny”, „Mistrz zadań tekstowych”, „Omnibus”, „Olimpusek”, „Mój Przyjaciel Pluszowy Miś” i inne, w których odnoszą znaczące sukcesy. Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej realizowane są również różnorodne projekty edukacyjne np.: „Zdrowo jem, więcej jem”, „W–f z klasą”, „Szkoła przyjazna Bezpieczeństwu”, „Edukacja przez szachy w szkole”, „Szkoła promująca zdrowie” i inne.

*Oferta zajęć specjalistycznych: *Dla uczniów klas 0–III i klas IV–VI organizowana jest pomoc psychologiczno–pedagogiczna (zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, logopedia, integracja sensoryczna, zajęcia z psychologiem i inne), a także zajęcia rozwijające (sportowe, artystyczne, informatyczne, przedmiotowe i inne).

*Projekty innowacyjne: *W celu rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci realizowanych jest 12 programów innowacyjnych. W klasach pierwszych: innowacja przyrodnicza „Uczę i bawię się w ogrodzie Cztery
Pory Roku”, innowacja matematyczna „W krainie liczb”, sportowa „Aktywnie spędzamy czas wolny”, teatralna „Dziecięcy teatr marzeń”, społeczna „Rozwijanie umiejętności społecznych w I etapie edukacyjnym” i innowacja czytelnicza „Poczytam Ci Mamo”. W klasach drugich: innowacja przyrodnicza „Eksperymentem poznaję przyrodę”, matematyczna „Matematyka mój przyjaciel”, innowacja artystyczno–dziennikarska „W krainie kolorów teatru i mediów” i innowacja teatralna „Z teatrem i poezją w świat marzeń”. W klasach trzecich realizowana jest innowacja szachowa „Szachy
w szkole”. Na każdym poziomie nauki realizowana jest innowacja językowa „Działać – Tworzyć – Uczyć się”.

*Szkoła Podstawowa nr 3*
Szkoła Podstawowa nr 3 pracuje w systemie godzinowym 7:30–17:00. Dzieci mają do dyspozycji sale uwzględniające ich potrzeby: ławki i krzesła dostosowane do wzrostu, miejsce z dywanem do zabawy, szafki na książki dla dzieci w klasie, 2 nowoczesne place zabaw, 2 sale gimnastyczne i boisko, sala informatyczna, różnorodne pomoce dydaktyczne – w tym 3 tablice interaktywne, sala z lustrami do zajęć tanecznych i korekcyjnych, gdzie w ramach projektu „Radosna Szkoła” wprowadzone są zabawy ruchowe (sala wyposażona w specjalistyczne pomoce wspomagające rozwój dziecka).

Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki oraz oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Świetlica szkolna spełnia funkcję opiekuńczą, wychowawczą, a także profilaktyczną.

W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych szkoła obejmuje opieką uczniów mających problemy w nauce, a także uczniów zniechęconych brakiem osiągnięć. Pozwala też jednocześnie rozwijać szczególne zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych np. artystycznie. W klasach 0–III placówka oświatowa realizuje program edukacyjny związany z zajęciami szachowymi.

*Zalety szkoły: *Szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i naukę w przyjaznej atmosferze. Sale wyposażone są w tablice interaktywne. Placówka posiada nową salę komputerową, dwa place zabaw, boisko z nową bieżnią, dużą salę gimnastyczną, salę korekcyjną i salę „Radosna Szkoła”. Propaguje zdrowy
tryb życia – zdrowe posiłki i smaczne śniadania. Indywidualizuje proces nauczania, wspiera rozwój talentów, pomaga w razie trudności i oferuje wsparcie psychologiczno–pedagogiczne. Proponuje szeroką gamę zajęć dodatkowych. Organizuje wyjścia do kina, teatru, na zawody sportowe i współpracuje ze szkołami w różnych krajach w ramach współpracy międzynarodowej.

*Oferta zajęć pozalekcyjnych: *plastyczne, techniczne i czytelnicze, edukacja przez ruch D. Dziamskiej, taneczno–sportowe – „Skrzaty”, matematyczne – „Mały matematyk”, artystyczne – „Gram i śpiewam, Mały artysta”, teatralne – projekt o nazwie „Szkoła uśmiechnięta co dzień i od święta”, koło misyjne i biblijne, koło z języka angielskiego „English is fun, Szachy dla początkujących”.

*Projekty innowacyjne: *W placówce tej przewidywana jest jedna klasa innowacyjna na poziomie gimnazjum: matematyczno–językowa oraz dwie klasy pierwsze w Szkole Podstawowej z językiem francuskim i/lub z językiem
angielskim i językowo–szachowa.

*Oferta zajęć specjalistycznych: *SP3 w swoim programie ma zajęcia wspomagające, takie jak zajęcia logopedyczne, korekcyjno–kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną, reedukację i zajęcia wyrównujące szanse rozwojowe. Specjaliści, którzy je realizują w szkole to logopeda, reedukator, nauczyciele wspomagający, psycholog, pedagog.

*Szkoła Podstawowa nr 4*

W skład zespołu szkół wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Placówka liczy 729 uczniów. Uczniowie klas I–III pracują w systemie dwuzmianowym. Celem szkoły jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami oraz kształtowanie postaw i kształcenie umiejętności umożliwiających edukację na kolejnych etapach edukacyjnych.

Zespół może poszczycić się rozbudowaną bazą lokalową zapewniającą bezpieczeństwo wszystkim uczniom. Dzieci z oddziałów I–III i świetlica zajmują odrębne piętro. Szkoła dysponuje salą ćwiczeń dostosowaną dla najmłodszych uczniów i wyposażoną w potrzebny do ćwiczeń sprzęt oraz zabawki z programu „Radosna Szkoła”. Na terenie szkolnym jest nowe boisko z bieżnią i trybunami, atrakcyjny plac zabaw oraz duży parking dla rodziców dowożących swoje pociechy do szkoły.

Zgodnie z przyjętymi warunkami realizacji podstawy programowej uczniowie uczestniczą w zaplanowanych raz w miesiącu koncertach muzycznych, a także wyjeżdżają na wycieczki tematyczne, oglądają wystawy oraz uczestniczą w lekcjach zorganizowanych poza szkołą.

Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci z klas 0–III. W świetlicy uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych, udziału w szeregu różnorodnych zajęć świetlicowych i miłego spędzenia wolnego czasu z
kolegami.

*Zalety szkoły: *Szkoła zdobyła ogólnopolski certyfikat „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”. Posiada nowoczesne wyposażenie pracowni przedmiotowych. Rozwija talenty i zainteresowania (certyfikat MEN „Szkoła odkrywców talentów”). Kształtuje nawyki zdrowego stylu życia i postaw ekologicznych (I nagroda w ogólnopolskim konkursie „Z energią na rzecz klimatu”, certyfikaty za promowanie dobrych nawyków żywieniowych). Uczniowie uczestniczą w konkursach i zawodach sportowych, kultywują pamięć o tradycjach (wychowanie patriotyczne). W ofercie szkoły jest
także bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i programów profilaktycznych, wsparcie psychologa, pedagoga, logopedy i pielęgniarki szkolnej, klasa integracyjna.

*Oferta zajęć dodatkowych: *Dzieciom młodszym szkoła oferuje zajęcia rozwijające odpowiednie do wieku i dostosowane do ich naturalnych potrzeb rozwoju. Są to zajęcia sportowe, plastyczne oraz muzyczne z nauką gry na wybranym instrumencie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach muzyczno–ruchowych i w zajęciach koła teatralnego, koła przyrodniczego, koła matematycznego.

*Oferta zajęć specjalistycznych: *Placówka posiada w ofercie zajęcia wspomagające naukę czytania, pisania i liczenia, terapię ręki, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia wspierające rozwój emocjonalny i społeczny, trening umiejętności społecznych, socjoterapię. Szkoła jako jedyna w Legionowie realizuje innowacyjny program „Edukacji włączającej”, polegający m. in. na tworzeniu warunków uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów.

*Innowacje edukacyjne: *Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują dodatkowo innowacje programowe: „Baw się razem z nami – gimnastyka buzi na wesoło”, zajęcia logopedyczne, „Przez ogródek do Ekoludka”, „Mali i
więksi tworzą wspólnie”.

*Szkoła Podstawowa nr 7*

Szkoła Podstawowa nr 7 pracuje w systemie zmianowym. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III odbywają się w godz. 8:00–16:30, a w oddziałach przedszkolnych 8:30–13:30 lub 14:00.

Sale w szkole podzielone są na część edukacyjną i rekreacyjną. Mają też miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów. Uczniowie korzystają z tablic interaktywnych z dostępem do Internetu, multibooków i e–podręczników. Zajęcia ruchowe prowadzone są w sali gimnastycznej, na boisku i placu zabaw. Część zajęć z edukacji przyrodniczej prowadzona jest w naturalnym środowisku.

W świetlicy realizowane są następujące programy: „Śniadanie daje moc”, „Wzorowa łazienka 2015”, „Megamisja” czyli cyfrowa edukacja w szkole, projekt prezydencki „Klub młodego odkrywcy”. Nauczyciele świetlicowi opiekują się uczniami z oddziałów I–III i oddziałów przedszkolnych (dzieci z tych oddziałów przebywają w oddzielnej sali). Uczniowie podczas pobytu w świetlicy szkolnej mają zapewnioną opiekę pedagogiczną, mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia oraz zdobywać wiedzę podczas zajęć: plastycznych, technicznych, kulinarnych,
muzycznych, ruchowych, komputerowych, itp. Uczniowie biorą udział w akcjach promujących bezpieczeństwo: „Bezpieczny Puchatek”, „Bezpieczny drugoklasista” i rozwijanie kompetencji czytelniczych „Ja czytam”, „Cała
Polska czyta dzieciom”.

*Zalety szkoły: *Szkoła ma tytuł „Szkoły z klasą”, „Szkoły Odkrywców Talentów”, certyfikat „Szkoły z klasą 2.0”, certyfikat „Lidera Innowacji Edukacji” (projekt edukacyjny EDUSCIENCE), certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”, certyfikat „Śniadanie Daje Moc”, certyfikat „Polskiego Towarzystwa Dysleksji” (za udział w programie edukacyjno–terapeutycznym „Ortograffiti”), certyfikat „Szkoły pełnej energii”.

W szkole odbywają się zajęcia rytmiczne i zajęcia rytmiczno–muzyczne. Prowadzi Świetlicę Profilaktyczną „PRO” oraz orkiestrę szkolną.

*Oferta zajęć pozalekcyjnych: *Placówka proponuje koło polonistyczne, matematyczne, plastyczne, ruchowe, rytmiczno–taneczne, teatralne, przyrodnicze, sportowe, komputerowe, zajęcia z języka angielskiego i koło muzyczne.

*Oferta zajęć specjalistycznych: *szkoła zapewnia zajęcia wspierające rozwój ucznia, wyrównawcze, terapii pedagogicznej, logopedycznej, zajęcia terapii SI oraz gimnastyki korekcyjnej.

*Projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne: *w klasach I i II „Doświadczanie świata”; w klasach III „Tropiciele”, „Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła”. W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne rozwijające kompetencje językowe „English is Fun and Easy” oraz kompetencje matematyczno–informatyczne „W cyfrowym świecie”.

*Oferta zajęć specjalistycznych: *Poza wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, w szkole zatrudnieni są również nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne: pedagodzy, psycholog, terapeuci logopedyczni, terapii integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, nauczyciel prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej, surdopedagog oraz
oligofrenopedagog.

*Szkoła Podstawowa nr 8*

Szkoła Podstawowa nr 8 kultywuje tradycje związane z Wojskiem Polskim, patronem szkoły, a także Sybirakami. Pracuje w systemie dwuzmianowym. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się o godz. 15:30. Do dyspozycji uczniów klas I–III jest dziewięć sal lekcyjnych, w których znajdują się kąciki do zabawy, odpoczynku, kąciki zainteresowań. Szkoła ma cztery tablice interaktywne, pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, dwa nowoczesne place zabaw.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty położona na osiedlu Piaski cieszy się bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców Legionowa, a to z kolei wiąże się z chęcią posyłania dzieci do tej placówki. Co roku odnotowuje ona coraz więcej zgłoszeń dzieci spoza rejonu przy rekrutacji do klas I i oddziałów „0”. W ramach programu „Radosna Szkoła” została utworzona sala zabaw dla młodszych uczniów, wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy oraz pomoce dydaktyczne.

*Zalety szkoły: *Szkoła rozwija różnorodne talenty uczniów (muzyczne, taneczne, sportowe). Stawia na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Organizuje rajdy rowerowe, piesze, pikniki rodzinne, spotkania z okazji świąt. Placówka posiada bogatą ofertę działalności charytatywnej. Wspiera wiele akcji od zasięgu lokalnego (kiermasze szkolne, wsparcie zwierząt ze schronisk) po ogólnopolskie: (WOŚP, Pola Nadziei, Góra Grosza) i światowe (Adopcja Serca).

*Oferta zajęć dodatkowych: *Do dyspozycji uczniów pozostaje koło polonistyczne, koło ortograficzne, chór szkolny dla (I–VI), koło matematyczne, plastyczne, przyrodnicze, czytelnicze, szachowe, zajęcia techniczne, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, „Potyczki językowe” i zajęcia umuzykalniające.

*Oferta zajęć specjalistycznych: *Szkoła zapewnia zintegrowaną edukację polonistyczną i matematyczną, zajęcia logopedyczne, dydaktyczno–wyrównawcze grafomotoryczne połączone z terapią ręki. Zapewnia pomoc uczniom mającym problemy w nauce dzięki zatrudnianiu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pomocy poradni pedagogiczno–psychologicznej.

*Innowacje edukacyjne: *Oferta obejmuje m. in. innowacje polonistyczną „Zaczarowana ortografia” i przyrodnicza „Przyrodnicze opowieści”, a także „Szachy w szkole”.

*Projekty edukacyjne: *„Szkoła z klasą 2.0” – ścieżka ,,Czytanie ze zrozumieniem’’, „Zdrowie przez cały rok” kl.0–3, „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”, „Edukacja przez szachy”, „Bezpieczny przedszkolak”, „E–podręczniki do kształcenia ogólnego”, „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „PoczytajMy”, „Historia w kolorach”, „Śnieżnobiały uśmiech”, „Mój bezpieczny świat”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Trzymaj się prosto” i inne.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.