Legionowo: EkoJanosik dla miasta

„EkoJanosik – Zielona Wstęga Polski 2018” to nagroda, jaką przyznano miastu Legionowo za działania na rzecz ekologii i poprawy jakości powietrza.

Tytuł „EkoJanosika” zdobyło 80 samorządów w kraju. Przyznano go gminom, które wyróżniają się na tle kraju w działaniach na rzecz obniżenia poziomu niskiej emisji na rzecz edukacji ekologicznej oraz rozwoju elektromobilności.

Nagrody wręczono podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2018.

EkoJanosik to krajowa nagroda ekologiczna, która ma promować m.in. samorządy (ale też firmy, placówki oświatowe czy osoby fizyczne), które wdrażają rozwiązania poprawiające stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomość ekologiczną Polaków. Przedmiotem oceny jury są m.in. zrealizowane i zastosowane w praktyce przedsięwzięcia sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które miały szczególny wpływ na region lub całe województwo.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: Samorząd i Przedsiębiorstwo. Wniosek o nagrodę w kategorii „Samorząd” mogą składać: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Powiatów Polskich.

Nad przebiegiem oraz wyborem nagrodzonych tytułem „EkoJanosik – Zielona Wstęga Polski” czuwa Krajowa Rada Ekologiczna powoływana spośród niezależnych ekspertów i autorytetów ochrony środowiska. Członkami Rady są: przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, samorządowych, środowisk gospodarczych oraz mediów. Laureaci otrzymują: tytuł „EkoJanosika”, statuetkę i dyplom.

Podziel się z innymi

Zobacz również