Bezpieczne ferie na kolei

Wzorem lat ubiegłych, funkcjonariusze SOK będą prowadzić szeroko zakrojoną akcję profilaktyczno-prewencyjną, polegającą na zapewnieniu bezpieczeństwa najmłodszym. W sposób szczególny kontrolowane i zabezpieczane będą zorganizowane formy przejazdów dzieci i młodzieży, udających się na wypoczynek.

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z usług polskich kolei, wzorem lat ubiegłych Straż Ochrony Kolei wspólnie z innymi instytucjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego takimi jak Policja, Straż Graniczna oraz Żandarmeria Wojskowa będzie prowadzić wzmożone działania prewencyjne. Tradycyjnie już siły i środki SOK w sposób szczególny skierowane zostaną na zabezpieczanie sektora pasażerskiego oraz na ochronę infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Straż Ochrony Kolei będzie aktywnie współpracować z innym służbami realizując zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom wyjeżdżającym i powracającym z wypoczynku, w szczególności w okresie zwiększonego ruchu podróżnych na głównych – najbardziej zagrożonych – ciągach i kolejowych węzłach komunikacyjnych.

Na całym obszarze kolejowym w tym okresie pojawią się dodatkowe patrole SOK. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zapewnieniu bezpieczeństwa: w pociągach pasażerskich, na stacjach kolejowych, dworcach i przystankach osobowych, na szlakach kolejowych. Prowadzone będą również działania, przeciw-kradzieżowe w sektorze infrastruktury kolejowej, aby zapobiegać kradzieżom i wyeliminować spowodowane dewastacją, ewentualne opóźnienia pociągów. Innymi dodatkowymi działaniami o charakterze przeciw-kradzieżowych będą działania realizowane przez funkcjonariuszy SOK bezpośrednio w pociągach pasażerskich. W głównej mierze dotyczyć to będzie pociągów dalekobieżnych przemierzających niejednokrotnie duże odległości obszaru Polski.

Ze wzmożonym natężeniem ruchu kolejowego w okresie ferii zimowych związane są pewne specyficzne zagrożenia, z tego względu funkcjonariusze SOK będą edukować najmłodszych w zakresie zasad bezpiecznego podróżowania i prawidłowego zachowania się na obszarze kolejowym. Podczas prowadzonych od lat prelekcji w placówkach oświatowych Straż Ochrony Kolei ostrzega także przed tragicznymi skutkami tzw. ,,zabaw na torach”. Brak wyobraźni, lekkomyślność i nuda nierzadko prowadzą do groźnych w skutkach zachowań.

Do częstych przewinień w okresie wolnym od nauki szkolnej należą: spacery w torach czynnych, wspinaczka na słupy, przebieganie bezpośrednio przed nadjeżdżającym pociągiem, układanie przeszkód na torach oraz obrzucenia pociągów kamieniami. Straż Ochrony Kolei przypomina, że droga hamowania pociągu jadącego z prędkością 100 kilometrów na godzinę wynosi 700 metrów. Kamień trafiający w szybę wagonu ma siłę pocisku, natomiast w sieci trakcyjnej płynie prąd o napięciu 3000 V.

Należy pamiętać także, że czas zbliżającego się odpoczynku to dla złodziei kieszonkowych czas wytężonej pracy. Będą oni próbowali wykorzystać zgiełk panujący na dworcach i peronach. Dlatego w tym czasie pojawi się więcej patroli SOK w miejscach potencjalnie zagrożonych. Funkcjonariusze przypominają, że bezpieczeństwo podróżnych zależy również od nich samych, dlatego powinni pamiętać aby nie pozostawiać swojego bagażu bez opieki, a wszystkie wartościowe rzeczy trzymać zawsze przy sobie, np. gotówkę starać się schować w kilku miejscach. Za każdym razem kiedy poczujemy się zagrożeni należy jak najszybciej zaalarmować służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Funkcjonariusze SOK reagują na każde zgłoszenie, które do nich wpływa.

Tylko zdrowy rozsądek i odpowiedzialność pozwoli uniknąć nieszczęśliwych wypadków. Straż Ochrony Kolei apeluje o wyobraźnię. Do dyspozycji osób korzystających z usług kolei jest całodobowy numer alarmowy Straży Ochrony Kolei – (22) 474 00 00.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.