27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

W tym roku mija 31 lat od reformy samorządowej. Był to pierwszy, obok wprowadzenia w 1999 r. samorządów powiatowego i wojewódzkiego oraz wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., krok milowy w rozwoju naszego kraju i naszego województwa. Powierzenie poszczególnych zadań samorządom otworzyło obywatelom drzwi do decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia.

Reforma samorządowa była testem odpowiedzialności obywatelskiej zauważa marszałek Adam Struzik. – Jako samorządowcy i obywatele zdaliśmy ten test pozytywnie, czego obrazem mogą być zmiany, które dokonały się na mazowieckich wsiach, w miastach i miasteczkach – zaznacza. Reforma pokazała, że to właśnie mieszkańcy najlepiej znają potrzeby swoich „małych ojczyzn”. Mocniej angażujemy się w przedsięwzięcia, które dotyczą nas bezpośrednio i na które mamy realny wpływ.

Czym jest samorząd województwa?
Samorząd województwa mazowieckiego tworzymy my wszyscy – Mazowszanie, czyli ponad 5,4 mln osób mieszkających na terenie województwa mazowieckiego. Oczywiście nie możemy zarządzać nim wszyscy razem, dlatego w wyborach bezpośrednich wybieramy naszych reprezentantów do sejmiku województwa mazowieckiego. 51 radnych podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju i przyszłości naszego regionu.

To właśnie radni wybierają zarząd województwa mazowieckiego, w skład którego wchodzi marszałek, dwóch wicemarszałków oraz dwóch członków zarządu. Zarząd wprowadza w życie decyzje podjęte przez radnych województwa, zarządza budżetem Mazowsza i nadzoruje jednostki mu podlegające. Za sprawną realizację zadać powierzonych samorządowi województwa odpowiada urząd marszałkowski województwa mazowieckiego.

Samorząd to nie tylko urząd
Na Mazowszu jest blisko 3 tys. km dróg wojewódzkich. Ich bieżącym utrzymaniem, ale też remontami, budową nowych dróg i mostów zajmuje się samorząd województwa mazowieckiego, a dokładnie jedna z jego jednostek – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. – Tylko w tym roku na inwestycje drogowe z budżetu Mazowsza przeznaczano 444 mln zł, w tym 384,2 mln zł na drogi wojewódzkie, 26,6 mln zł na drogi powiatowe, a 33, 2 mln zł – gminne – podkreśla wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek. Samorząd województwa prowadzi również dwie spółki kolejowe – Koleje Mazowieckie oraz Warszawską Kolej Dojazdową. Pierwsza z nich otrzyma w tym roku 392,5 mln zł z budżetu Mazowsza, druga – 37,6 mln zł.

Pomoc dla gmin i powiatów
Dobra współpraca między samorządami to gwarancja rozwoju, dlatego każdego roku samorząd Mazowsza przeznacza pieniądze na różnego rodzaju programy wsparcia. W tym roku to aż 250 mln zł. Skorzystać z nich mogą m.in. gminy i powiaty, działkowcy, jednostki OSP czy właściciele obiektów zabytkowych.

Placówki służby zdrowia
Do zadań samorządu województwa mazowieckiego należy też ochrona zdrowia i polityka społeczna. 26 szpitali i placówek służby zdrowia na Mazowszu nadzorowanych i dofinansowywanych jest przez urząd marszałkowski. Wsparcie placówek służby zdrowia to największa pozycja w tegorocznym budżecie Mazowsza – 497 mln zł. Pieniądze przeznaczane są m.in. na modernizacje, doposażenia w najnowszy sprzęt, remonty, ale też budowę nowych obiektów.

Muzea, teatry – czyli kultura
Mazowsze prowadzi również 30 instytucji kultury. Należą do nich teatry, muzea, skanseny itp. Każdego roku dzięki pieniądzom z budżetu województwa mazowieckiego oraz funduszom unijnym realizowanych jest wiele inwestycji. W tym roku do instytucji kultury trafi ponad 70 mln zł z budżetu Mazowsza.

Fundusze unijne wsparciem rozwoju
Duży wpływ na dynamiczny rozwój kraju i poszczególnych regionów mają środki unijne. – Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., postawiło przed samorządami wiele wyzwań, ale przede wszystkim możliwości związanych z funduszami unijnymi – wspomina wicemarszałek Wiesław Raboszuk. –Musieliśmy nauczyć się pisać dobre programy i określić kryteria podziału. Udało się, a regiony stały się liderem w ubieganiu się o fundusze unijne. Przed nami kolejne wyzwania – nowa perspektywa finansowa na lata 2021-27, program Polska Wschodnia, z którego dzięki naszym staraniom będzie mogło korzystać także Mazowsze Regionalne – wylicza wicemarszałek.

Mazowsze jest największym beneficjentem polityki spójności wśród polskich regionów i szóstym w Unii Europejskiej. Od 2004 r. z budżetu unijnego otrzymaliśmy ponad 16 mld euro. To ogromne środki, które wsparły budowę nowych dróg, szpitali, instytucji kultury, modernizację placówek oświatowych, ale także niezwykle ważne dziś doposażenie szpitali i walkę z Covid-19.

Mazowsze pomaga samorządom
W ubiegłym tygodniu Sejmik Województwa Mazowieckiego zadecydował o przyznaniu środków na ochronę powietrza i walkę z suszą, remonty strażnic, sprzęt i samochody dla jednostek OSP, rozwój sołectw oraz renowacje zabytków – podkreśla radny sejmiku województwa mazowieckiego Piotr Kandyba. Do subregionu warszawskiego zachodniego trafi blisko 5 mln zł. Dzięki tym środkom zrealizowanych zostanie 29 inwestycji związanych z ochroną powietrza i walką z suszą, a 17 strażnic OSP przejdzie modernizacje. Ponadto 40 jednostek OSP otrzyma blisko na zakup niezbędnego sprzętu oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wsparcie trafi także do 127 sołectw. Zarezerwowano również fundusze na remonty i modernizacje 7 obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie subregionu warszawskiego zachodniego – zaznacza radny.

Flaga – symbol, który jednoczy
Dzień Samorządu Terytorialnego to doskonała okazja, aby przy urzędach miast, gmin, przy szkołach czy na rynkach zawisła Flaga Województwa Mazowieckiego. Dzięki marcowej decyzji radnych województwa mazowieckiego flaga może być wykorzystywana przez wszystkich w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, a także, po uzyskaniu zgody zarządu województwa mazowieckiego, umieszczona również na przedmiotach przeznaczonych do handlu. Symbolika flagi nawiązuje do historycznego herbu książąt mazowieckich i przypomina, jak długa, bogata i burzliwa była historia Mazowsza. Integruje i skłania do refleksji o naszych korzeniach. To symbol regionalnego patriotyzmu i przywiązania do mazowieckiej kultury, tradycji, ale także troski o dobro wspólne.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.