Legionowski: Wspólne patrole Policji i Żandarmerii Wojskowej

Od zeszłego tygodnia ponownie na terenie powiatu legionowskiego pojawiły się wspólne patrole policjantów Wydziału Ruchu Drogowego i Żandarmerii Wojskowej. Współpraca ma na celu zwiększenie liczby patroli na drogach powiatu, a przez to poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i osób przyjezdnych. Zadania wspólnych patroli to przede wszystkim reagowanie na wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym, będące przyczynami zdarzeń drogowych oraz eliminowanie nietrzeźwych kierujących.

Policja, realizując zadania wymienione w Ustawie o Policji, w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych, współdziała z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jako jedna z instytucji stojących na straży prawa od lat współpracuje m.in. z Żandarmerią Wojskową.

Także w powiecie legionowskim od zeszłego tygodnia działają wspólne patrole. Funkcjonariusze będą skupiać swoją uwagę na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Policjanci ruchu drogowego wraz z funkcjonariuszami żandarmerii wojskowej w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz eliminowanie z nich osób rażąco naruszających przepisy drogowe, podejmować będą wspólne działania. Wykorzystywane będą także sygnały od społeczeństwa zamieszczane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracać będą na brawurową jazdę, często młodych użytkowników pojazdów, która jest główną przyczyną zdarzeń drogowych. Działania mają także na celu oddziaływanie profilaktyczne mające na celu ograniczenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach.

/KPP Legionowo/