Współpraca białołęckiego aresztu z Nadleśnictwem Jabłonna

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce zawarł porozumienie dotyczące współpracy z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Jabłonna. Porozumienie stanowi podwaliny współdziałania w zakresie aktywizacji osadzonych do działalności na rzecz Lasów Państwowych i prowadzenia oddziaływań penitencjarnych poprzez popularyzację postaw ekologicznych, prospołecznych oraz obywatelskich.

Na terenie Nadleśnictwa Jabłonna – Szkółki Kontenerowej im. Wojciecha Fondera w Skierdach, odbyło się spotkanie przedstawicieli Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce i Nadleśnictwa Jabłonna. Służbę Więzienną reprezentowała mjr Aneta Maicka – zastępca dyrektora białołęckiego aresztu. Gospodarzem spotkania był dr inż. Paweł Szymański – Nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie mgr inż. Robert Jaśkiewicz.

Współpraca z Lasami Państwowymi
Zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Jabłonna jest następstwem podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicę dokumentu o współpracy w zakresie zatrudniania więźniów i prowadzenia oddziaływań w zakresie readaptacji społecznej skazanych. Głównym celem podpisanego porozumienia pomiędzy Aresztem i Nadleśnictwem jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw.

Wspólne korzyści
Współpraca więzienników z leśnikami przynosi szereg wymiernych korzyści dla obu instytucji. Służba Więzienna angażując skazanych do aktywności na rzecz Lasów Państwowych – poprzez działania edukacyjne i resocjalizacyjne – wspiera proces readaptacji osób pozbawionych wolności. Leśnicy zyskują odpowiednio przygotowanych osadzonych, którzy wykonując proste prace leśne, szkółkarskie i porządkowe nabywają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów, gospodarki leśnej i przyrody. W ramach współpracy osadzeni będą m.in. opiekować się miejscami pamięci na terenach leśnych, będą wykonywać prace porządkowe wokół mogił znajdujących się w lasach Nadleśnictwa, zadbają o czystość kompleksów leśnych, ścieżek dydaktycznych oraz stan infrastruktury turystyczno-edukacyjnej. Jesteśmy przekonani, że zawarte porozumienie będzie początkiem realizacji kolejnych przedsięwzięć, zwiększających efektywność procesu resocjalizacji a także dbania o przyrodę i leśne zasoby naturalne.

Opracowanie: st. szer. Katarzyna Wiktor
Zdjęcia: ppor. Marek Pikulski

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.