Wieliszew: 8 osób zatrzymanych przez Straż Graniczną

W środę (12.10) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali 8 nielegalnie przebywających na terytorium Polski obywateli Ukrainy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzili wspólne działania z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej w Legionowie w miejscowości Wieliszew gm. Legionowo. Wszyscy zatrzymani (5 mężczyzn i trzy kobiety) pracowali w innych miejscach niż było to wskazane w posiadanych przez nich oświadczeniach o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Dlatego też Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowania administracyjne zmierzające do wydania wszystkim zatrzymanym decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Podziel się z innymi

Dodaj komentarz

Zobacz również