Kolej

Podróże z Warszawy w kierunku Nasielska – kolejny etap przygotowania inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierzają zwiększyć ofertę kolei w komunikacji regionalnej i dalekobieżnej z Warszawy w kierunku Nasielska. W ramach opracowywanej dokumentacji studialnej wybrane zostały dwa korytarze przebiegu nowego odcinka linii kolejowej, które zostaną poddane dalszym szczegółowym analizom technicznym. Wyniki zaprezentowano samorządom, a w kolejnym kroku zostaną przedstawione mieszkańcom.

Wielkie utrudnienia na kolei

Od godz. 14 występują bardzo duże utrudnienia w kursowaniu pociągów na trasie z Warszawy do Gdańska i Olsztyna. Z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej w Nasielsku pociągi są przeciągane po jednym torze z wykorzystaniem lokomotyw spalinowych, co skutkuje nawet kilkugodzinnym opóźnieniem. Utrudnienia mogą potrwać do rana.