Serock: Rzecznik Praw Pacjenta interweniuje po naszej publikacji

Rzecznik Praw Pacjenta po zapoznaniu się z naszym artykułem, dotyczącym 83-letniej mieszkanki Serocka, która nie została przyjęta do szpitala i zmarła w karetce, podjął decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia prawa pacjentki do świadczeń zdrowotnych.

Celem postępowania jest ustalenie, czy doszło do naruszenia prawa pacjentki do dostępu do świadczeń zdrowotnych przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie – mówi Bartłomiej Łukasz Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił o wyjaśnienia, w tym o wskazanie co było podstawą do uznania przez personel SOR-u, że pacjentka zmarła, co spowodowało odmowę przyjęcia jej na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Ponadto Rzecznik wystąpił do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie o przedstawienie relacji z okoliczności przedstawionych w artykule prasowym, w tym wskazanie, czy faktycznie personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bródnowskiego odmówił przyjęcia pacjentki.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że przedmiot prowadzonego postępowania wymaga analizy dokumentacji medycznej z udzielonych pacjentce świadczeń zdrowotnych, wystąpiliśmy z prośbą o przesłanie kopii dokumentacji medycznej pacjentki oraz wszelkich nagrań ze zgłoszenia alarmowego z dyspozytorem pogotowia ratunkowego – dodaje Rzecznik Praw Pacjenta

Podziel się z innymi