Oświadczenie Prezydenta Legionowa

Sesje nadzwyczajne powinny być zwoływane w sytuacjach wyjątkowych, to znaczy takich gdy niepodjęcie jakiejś uchwały mogłoby narazić miasto na negatywne konsekwencje prawne czy finansowe. To zupełnie nie ta sytuacja, gdyż wniosek grupy radnych dotyczy pisma z prokuratury. W piśmie tym prokurator poinformował radę, że „…postępowanie zostało umorzone postanowieniem z dnia 29 grudnia 2020 r. wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego”. Zatem temat został ostatecznie i prawomocnie zamknięty.

Trzeba postawić pytanie dlaczego radni wnioskodawcy: Małgorzata Grabowska-Kozera, Mirosław Grabowski, Artur Pawłowski, Bogdan Kiełbasiński, Zdzisław Koryś, Andrzej Kalinowski, Katarzyna Skierkowska-Pacocha, chcą obciążyć budżet gminy w czasie pandemii kosztami zwołania nadzwyczajnej sesji (blisko 25 tysięcy złotych samych wynagrodzeń)? Czy na pewno kierują się dobrem miasta, a może chęcią zwiększenia swoich dochodów?

Wszystkie punkty zgłoszone we wniosku o sesje nadzwyczajną kwalifikują się do prac w trybie sesji zwyczajnej. Co więcej, należy podkreślić, że kwestia pisma przekazanego przez prokuraturę została już podjęta na ostatniej sesji (24.02). Wówczas odbyła się dyskusja, a Rada Miasta w głosowaniu jawnym odrzuciła wniosek o sesję nadzwyczajną. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, aby rada zajęła się kwestią umorzenia sprawy przez prokuraturę na swojej kolejnej sesji, która odbędzie się już za półtora tygodnia.

Trudno nie odnieść zatem wrażenia, że w tym przypadku chodzi raczej o promocję wnioskodawców i stworzenie politycznego spektaklu.

Roman Smogorzewski
Prezydent Miasta Legionowo

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.