Legionowo: Pompy ciepła na Miejskiej Pływalni

Spółka KZB Legionowo 23 grudnia podpisała umowę inwestycyjną z WFOŚiGW w Warszawie, dotyczącą środków na wykonanie zadania ”Modernizacja źródła ciepła wraz ze zmiana technologii basenowej na Pływalni Miejskiej w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 11”.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach:

Etap 1 – modernizacja źródła ciepła – wdrożenie systemu pomp ciepła. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na pływalni miejskiej w Legionowie poprzez wdrożenie źródła ciepła w postaci pompy ciepła.

Etap ten zakłada:

– zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o ok. 1518 GJ/rok

– zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych do ok. 282 278 kWh rocznie.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi redukcja CO2 o ok. 108 Mg/rok, co wpłynie korzystnie na jakość powietrza w Legionowie.

Etap pierwszy realizowany będzie w okresie luty-kwiecień 2016r, planowany całkowity koszt netto realizacji 1 etapu inwestycji wynosi 787.200,00 zł.

Modernizacja źródła ciepła wraz ze zmianą technologii basenowej na Pływalni Miejskiej w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 11”- 1 etap: modernizacja źródła ciepła dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 640.000,00 zł.

Etap 2 – zmiana technologii basenowej – zamknięcie obiegu wody basenowej wraz z wymianą filtrów. Celem tego zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na pływalni miejskiej w Legionowie poprzez wdrożenie w obiekcie zamkniętego obiegu wody i zintegrowanie go z ekologicznym źródłem ciepła w postaci pompy ciepła wykonanej w I etapie.

Etap ten zakłada:

– zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o ok. 363 GJ/rok,

– zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych do ok. 282 278 kWh rocznie,

– oszczędność zużycia wody.

Etap drugi realizowany będzie w okresie kwiecień-sierpień 2016r.

Razem z modernizacją źródła ciepła zostanie zainstalowany system umożliwiający zarządzanie i monitorowanie jego pracy w celu maksymalizacji efektów ekonomicznych i ekologicznych przedsięwzięcia. System umożliwi zdalną kontrolę i nadzór. Zostanie zamontowany zdalny monitoring zużycia energii cieplnej, pozwalający zarówno na lokalny, jak i zdalny nadzór nad efektywnością pracy instalacji.

Planowany całkowity koszt brutto realizacji 2 etapu inwestycji wynosi 440.000,00 zł.

Modernizacja źródła ciepła wraz ze zmianą technologii basenowej na Pływalni Miejskiej w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 11”- 2 etap: zmiana technologii basenowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 428.356,00 zł.

Łączna kwota udzielonej pożyczki wynosi: 1.068.356,00 zł.

Inwestycja realizowana będzie w formule „finansuj-projektuj-buduj”, przez firmę Hydrochem DGE S.A. z siedzibą w Warszawie.

KZB Legionowo

logo

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.