Jabłonna: Podpisana umowa na wywóz odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2015 r. odpady komunalne z zamieszkałych nieruchomości w gminie Jabłonna będzie odbierać firma MPK Pure Home sp. z o.o. z Ostrołęki. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, rozpoczynając współpracę z nową firmą gmina wprowadziła zmiany w częstotliwości odbioru odpadów. Opłaty za odbiór odpadów pozostają na dotychczasowym poziomie.

W czwartek 25 czerwca Wójt Jarosław Chodorski podpisał umowę z MPK Pure Home Ostrołęka Sp. z o.o. na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Jabłonna. Umowa będzie obowiązywała gminę przez dwa lata od 2 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. Dokument podpisany przez Wójta Jarosława Chodorskiego oraz Iwonę Chodupską reprezentującą MPK Pure Home Sp. z o.o. opiewa na ponad 4 mln zł.
Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców wyrażone w ankiecie przeprowadzonej na początku roku, Gmina zawierając umowę z firmą MPK Pure Home Sp. z o.o. zwiększyła częstotliwość odbioru odpadów, dopasowując ją do potrzeb mieszkańców budynków jedno i wielorodzinnych.

Dobrą wiadomością jest również z pewnością to, że MKP Pure Home Ostrołęka Sp. z o.o. podpisała porozumienie z firmą SITA w sprawie pojemników na odpady. W związku z tym, mieszkańcy nie będą musieli wymieniać pojemników, z których korzystali do tej pory.

Zabudowa jednorodzinna
Od lipca odpady zmieszane (niesegregowane) będą odbierane raz na dwa tygodnie, dotychczasowy zapis mówił o dwóch odbiorach w miesiącu. Odbiór odpadów segregowanych – papier, szkło, plastik, metal, odpady wielomateriałowe – będzie odbywał się raz w miesiącu.

Dwukrotnie zwiększona została częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, dotychczas odbierane 4 razy w roku z posesji jednorodzinnych, od 1 lipca odbierane będą osiem razy w roku. Dodatkowo, w ostatnim tygodniu stycznia (jeden raz) będą odbierane choinki.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny jak również – co jest nowością w naszej gminie – odzież, tekstylia i zużyte opony, będą odbierane dwa razy w roku (w marcu i wrześniu).

Zabudowa wielorodzinna
Odbiór odpadów zmieszanych będzie realizowany trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek). Odpady zbierane w sposób selektywny będą odbierane po zapełnieniu pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie (dotychczas nie rzadziej niż raz w miesiącu).

Odpady biodegradowalne będą odbierane analogicznie jak w zabudowie jednorodzinnej – 8 razy w roku oraz jeden raz nastąpi odbiór choinek (w ostatnim tygodniu stycznia).
Nowy zapis w uchwale określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów dotyczy częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych. Gabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tekstylia i zużyte opony odbierane będą 4 razy w roku z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy niniejsza częstotliwość okaże się niewystarczająca wówczas odbiór może odbywać się na zgłoszenie, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

Opłaty
Opłaty za odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych pozostają na dotychczasowym poziomie.
Odpady segregowane – 10 zł/osoba
Odpady zmieszane – 20 zł/osoba
Posiadacze Karty Dużej Rodziny Gminy Jabłonna nadal będą korzystać z 50% zniżki w opłacie za odbiór odpadów.

Warto wiedzieć
Odbiór odpadów komunalnych następuje w godzinach od 7.00 do 20.00. Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawione dzień wcześniej (wieczorem) lub danego dnia przed godziną 7.00.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.