Eko Zegrze

Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” rozpoczyna realizację projektu pn. „Eko Zegrze – program budowania kompetencji kadr oraz świadomości ekologicznej społeczności lokalnej dla potrzeb rozwoju turystyki zrównoważonej w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” z udziałem dotacji celowej Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadań z zakresu turystyki W 2022 roku w ramach Priorytetu 3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.

W ramach zadania w okresie od kwietnia do grudnia 2022 r. przeprowadzimy szkolenia, zarówno w formule stacjonarnej, jak i zdalnej, ukierunkowane na tematykę zrównoważonego rozwoju turystycznego.

Jest to przedsięwzięcie mające na celu:

Podniesienie kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych w obszarze Jeziora Zegrzyńskiego dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług w dziedzinie zrównoważonej turystyki, w tym świadomości ekologicznej.
Przygotowanie koncepcji projektów wdrożeniowych w obszarze Jeziora Zegrzyńskiego na rzecz podnoszenia jakości usług w modelu turystyki zrównoważonej oraz stanu środowiska przyrodniczego.
Aktywizację kadr zawodowych i społecznych w celu włączenia ich w późniejszy proces tworzenia ponadlokalnej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Jeziora Zegrzyńskiego.
Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli samorządów oraz interesariuszy turystyki z obszaru Jeziora Zegrzyńskiego (usługodawców, organizacji pozarządowych, młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych i studiującej, opinii publicznej – w tym mediów regionalnych i lokalnych). W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa przedstawicieli do uczestnictwa w szkoleniach, które będą realizowane w ramach powyższego zadania.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r. W tym czasie odbędzie się sześć sesji szkoleniowych:

Sesja 1: Szkolenia stacjonarne – wprowadzenie do tematyki, podstawowy zakres szkolenia.

Sesja 2: Szkolenia zdalne – praktyczne warsztaty dotyczące rozwoju oferty turystyki zrównoważonej na obszarze Jeziora Zegrzyńskiego, wyznaczenie zadań szkoleniowych oraz praktycznych rezultatów szkolenia.

Sesja 3: Praca zdalna uczestników projektu – praca w grupach nad koncepcjami projektów wdrożeniowych.

Sesja 4: Moderowana praca zdalna uczestników projektu – konsultacje projektów wdrożeniowych z trenerami i dalszy rozwój projektów wraz z kontynuacją szkolenia.

Sesja 5: Warsztaty ewaluacyjne – omówienie i ocena projektów (ewaluacja) wdrożeniowych, ugruntowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Sesja 6: Konferencja podsumowująca – prezentacja projektów, wykłady zaproszonych gości, podsumowanie projektów i wskazanie rekomendacji dotyczących rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarze Jeziora Zegrzyńskiego.

Szkolenia będą realizowane w formule SEO, czyli Szkoleń Efektywnych Organizacyjnie. Wszystkie szkolenia i świadczenia z nimi związane (materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch) są dla uczestników bezpłatne. Oferujemy szkolenia w dwóch grupach po 40 uczestników każda. Pierwsza stacjonarna sesja szkoleniowa została zaplanowana w dniach 18 i 25 maja 2022 r. w Hotelu Windsor w Jachrance (każdego z tych dni spotka się jedna grupa szkoleniowa).

Zgłoszenia do projektu prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], wpisując w temacie wiadomości Eko Zegrze. Formularz zgłoszenia można pobrać poniżej – wypełniony i podpisany prosimy zeskanować, a następnie przesłać na wskazany adres poczty elektronicznej. Decyduje kolejność zgłoszeń, jedna instytucja może zgłosić więcej niż jedną osobę.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu pod mailem: [email protected] lub pod numerem telefonu  606 509 548.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.