Legionowo: Matka Boża w kościele Miłosierdzia Bożego

Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej kontynuuje pielgrzymowanie po powiecie legionowskim na terenie diecezji warszawsko praskiej. W czwartek 22 lutego obraz przybył do parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie.

W powitaniu Jasnogórskiej ikony udział wzięli licznie zebrani wierni na czele z duchowieństwem. Do parafii na czas nawiedzenia przybył abp. Henryk Hoser, biskup senior warszawsko praski.