Pilne
  • WYBORY SAMORZĄDOWE: Bogdan Kiełbasiński został wybrany Prezydentem Miasta Legionowo *** Jarosław Chodorski wybrany Wójtem Gminy Jabłonna                WYBORY SAMORZĄDOWE: Bogdan Kiełbasiński został wybrany Prezydentem Miasta Legionowo *** Jarosław Chodorski wybrany Wójtem Gminy Jabłonna                WYBORY SAMORZĄDOWE: Bogdan Kiełbasiński został wybrany Prezydentem Miasta Legionowo *** Jarosław Chodorski wybrany Wójtem Gminy Jabłonna

Zmiana warty w Komendzie Powiatowej Policji

Służba każdego z nich, to odrębna historia, pełna różnych policyjnych doświadczeń, zdobywanych wytrwałością i okupionych poświęceniem. Mówimy o naszych Komendantach nadkom. Krzysztofie Pijanowskim i kom. Piotrze Czarneckim, którzy odeszli w stan spoczynku, ale zarówno o mł. insp. dr Mariuszu Pawlaku i mł. insp. Michale Jabłońskim, którym Komendanta Stołeczny Policji powierzył pełnienie obowiązków na stanowiskach Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie i jego Zastępcy. Aby uczcić tak ważne wydarzenie, którym jest zdanie i powierzenie obowiązków komendanta, 28 lutego br. w sali odpraw legionowskiej komendy zgromadzili się licznie zaproszeni goście na czele z I Zastępcą Komendanta Stołecznego Policji insp. Tomaszem Znajdkiem.

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi…”– tymi słowami nadkom. Krzysztof Pijanowski i kom. Piotr Czarnecki rozpoczęli służbę w Policji. 28 lutego 2024 roku Komendant Pijanowski – po blisko trzech dekadach, zaś Komendant Czarnecki po blisko ćwierć wieku od wypowiedzenia słów roty ślubowania, rozstali się z policyjnym mundurem. Jednocześnie podczas uroczystego apelu mł. insp. dr Mariuszowi Pawlakowi zostały powierzone obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie, natomiast mł. insp. Michał Jabłoński objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego w Legionowie.

Uroczyste zdanie i powierzenie obowiązków służbowych na stanowiskach komendantów odbyło się w obecności I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji insp. Tomasza Znajdka. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządu, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, prokuratorzy, duchowni oraz policjanci i pracownicy komendy.

Po złożeniu meldunku I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji przez dowódcę uroczystości, odczytane zostały rozkazy personalne o zwolnieniu ze służby nadkom. Krzysztofa Pijanowskiego i kom. Piotra Czarneckiego oraz o powierzeniu obowiązków służbowych nowym Panom Komendantom. Następnie zgodnie z policyjnym ceremoniałem nadkom. Pijanowski pożegnał się ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, natomiast mł. insp. dr Mariusz Pawlak przywitał się z policyjnym sztandarem.

Kolejnym elementem apelu były przemówienia. Pierwszy głos zabrał I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji insp. Tomaszowi Znajdkowi, podziękował za współpracę i złożył odchodzącym Komendantom najserdeczniejsze życzenia, realizacji zamierzonych planów i odkrywania nowych pasji. Obejmującym obowiązki Komendantów pogratulował awansu, życzył rozwoju zawodowego i realizacji zdań, które stoją przed legionowską Policją.

Następnie nadkom. Krzysztof Pijanowski, żegnając się z jednostką, policjantami i pracownikami legionowskiej komendy, w kilku słowach podziękował tym wszystkim, z którymi współpracował przez ponad 28 lata służby w niebieskim mundurze. W swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na największą wartość, jaką według niego są ludzie, z którymi przyszło mu pełnić służbę, byli to bowiem ludzie z charakterem, oddani swojej pracy, wybitni fachowcy. To właśnie te relacje, jakie udało mu się zbudować ze współpracownikami, były gwarantem realizacji zadań służbowych na najwyższym możliwym poziomie.

Przejmujący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie mł. insp. dr Mariusz Pawlak, w kilku słowach, podziękował Komendantowi Stołecznemu za zaufanie jakim został obdarzony, zapewnił że powierzone zadania służbowe będzie realizował z dużym zaangażowaniem oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę z policjantami oraz instytucjami działającymi na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie powiatu legionowskiego.

W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników legionowskiej komendy raz jeszcze dziękujemy Panom Komendantom za lata wspólnej służby i życzymy realizacji życiowych planów, dużo zdrowia, spełnienia marzeń oraz chwil wypełnionych spokojem, radością i uśmiechem. Niech emerytura będzie przede wszystkim czasem dla rodziny oraz okazją do rozwijania pasji.

Nowych Panów Komendantów serdecznie witamy i gratulujemy awansów na stanowiskach służbowych, życzymy wielu sukcesów i satysfakcji płynącej z pełnionej służby.

kom. Justyna Stopińska

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.