Komornica

Komornica: Ślubowanie klas pierwszych

W liceum w Komornicy gm. Wieliszew we wtorek (25.10) odbyła się uroczystość ślubowania. Uczniowie klas pierwszych A – „policyjnej” , B – „wojskowej” i C – „służb specjalnych” ślubowali, między innymi: „z godnością nosić swoje mundury, dbać o dobre imię szkoły”, a także „kształtować siłę woli i prawość charakteru”. (więcej…)

Zobacz również