Pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie

W piątek (19.01) w Komendzie Powiatowej PSP w Legionowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie st. bryg. Radosława Parapurę oraz przekazania pełnienia obowiązków Komendanta swojemu zastępcy.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości, który przyjął p.o. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Artur Gonera. Następnie wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej PSP w Legionowie oraz odegrano hymn narodowy.

Najważniejszym punktem uroczystości było uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie – st. bryg. Radosława Parapury .

st. bryg. Radosław Parapura urodził się 31.10.1971 w Siedlcach. Służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1991 r. jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej rozpoczął służbę jako dowódca sekcji w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. W następnych latach służbę pełnił na kolejnych stanowiskach służbowych w wydziale operacyjnym warszawskiej komendy, ostatecznie zajmując stanowisko zastępcy naczelnika wydziału. W roku 2002 ukończył studia podyplomowe w zakresie administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. został mianowany na stanowisko Dowódcy JRG 9, natomiast od 2010 r na stanowisko Dowódcy JRG 1 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy obejmując również nieetatową funkcję Dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego Warszawa 5. W czasie służby w Komendzie Miejskiej ukończył szereg kursów i szkoleń. Od 2010 r. rozpoczął kursy i szkolenia związane z funkcjonowaniem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego: 2011 – kurs Młodszego Nurka MSWiA, 2012 – kurs instruktora płetwonurkowania M1 KDP/CMAS, 2013 – kurs nurka MSWiA z uprawnieniami do kierowania pracami podwodnymi, 2013 – kurs nurka MSWiA, 2014 – kurs nurka zawodowego – nurkowanie w systemie przewodowym Kirby Morgan Dive Systems. 2015 – szkolenie Pressure Guard TS250 w zakresie przeglądu automatów oddechowych nurkowych; 2016 – szkolenie w zakresie obsługi sonarów.

W 2019 r został powołany przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, natomiast od 1 lipca 2020 r został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i waróżniającą się postawę wielokrotnie odznaczany:
1995 – brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa przyznany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
1996 – srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa przyznany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
1999 – złoty medal za zasługi dla pożarnictwa przyznany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
2004 – wyróżnienie przyznane przez Prezydenta m.st. Warszawy za zaangażowanie i wkład w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom m.st. Warszawy oraz zabezpieczenia Europejskiego Forum Ekonomicznego w dniach 28 – 30 kwietnia 2004 r.,
2004 – nagroda przyznana przez Prezydenta m.st. Warszawy za wyróżniającą się postawę w wypełnianiu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom m.st. Warszawy,
2007 – Brązowy Krzyż Zasługi przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
2009 – dyplom przyznany przez Prezydent m.st. Warszawy za służbę strażacką oraz osobisty wkład włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Warszawy,
2010 – podziękowanie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo – gaśniczych,
2010 – podziękowanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy za zaangażowanie podczas prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie m.st. Warszawy,
2012 – dyplom przyznany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego;
2016 – Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

St. bryg. Radosław Parapura swoją służbę zakończył po 32 latach symbolicznym pożegnaniem ze sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Legionowie.

Pan Komendant podsumował lata swojej pracy oraz podziękował serdecznie za owocną współpracę oraz okazywaną pomoc i życzliwość wszystkim zaproszonym na tę uroczystość gościom a w szczególności strażakom oraz pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Następnie głos zabierali kolejni goście – przedstawiciele samorządów, Komend PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i Warszawie, przedstawiciele związków zawodowych, prezesi współpracujących instytucji z terenu miasta legionowo oraz przedstawiciel Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wszyscy zebrani ciepłymi słowami żegnali Pana Komendanta dziękując za wysiłek i poświęcenie włożone w utrzymywanie bezpieczeństwa na terenie powiatu legionowskiego od 2020r jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności i spokoju realizacji swoich pasji oraz zasłużonego odpoczynku.

Także st. bryg. Artur Gonera p.o. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na wstępie przypomniał życiorys i przebieg kariery strażackiej st. bryg. Radosława Parapury oraz podziękował Komendantowi za wieloletnią współpracę i wzorowe wykonywanie obowiązków podczas służby.

Z dniem 20 stycznia 2024 roku p.o. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie – bryg. Karolowi Mendakowi dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.