Konferencja „Zdemaskować przemoc”

W trudnym czasie o trudnych sprawach trzeba i warto rozmawiać. Konferencja jak początek, jak nowe otwarcie starego tematu. Przemoc występuje od zarania dziejów, ale w różnych sytuacjach i środowiskach miewa zmienne oblicza. Czasem trudno ją zauważyć, bywa kapryśna i niejednoznaczna.

Zdemaskować przemoc – pod takim hasłem 22 września Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, zorganizowało w Warszawie konferencję, podczas której omawiano różne formy przemocy w rodzinie szukając skutecznych metod jej przeciwdziałania. Zgromadzeni wykładowcy i prelegenci, eksperci z dziedziny prawa i nauki, badacze, działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych, teoretycy i praktycy zagadnienia, przedstawiali jak poważnym problemem jest przemoc: wobec dzieci, osób z niepełnosprawnościami, starszych, z zaburzeniami psychicznymi, o różnych orientacjach seksualnych, czy kobiet i mężczyzn w rodzinie, zwłaszcza gdy stres jest codziennością za sprawą wszechobecnej pandemii.

Konferencję otworzyła Elżbieta Bogucka – zastępca dyrektora MCPS ds. społecznych, przywołując wymowny cytat z utworu T.Love „Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi, tylko nie mów tego, że nienawidzisz…”. Pani Dyrektor podkreśliła, odwołując się do historii , że przemoc zawsze rozpoczyna się od słów nienawiści i pogardy.

Kolejny mówca prof. Adam Bodnar przedstawiając raport z czasów, gdy pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, zwrócił uwagę na systemowe przemilczenie oraz brak należytych rozwiązań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas konferencji zaprezentowano również film „Od facetów, dla facetów. Poradnik” Matyldy Damięckiej. Sama autorka opowiedziała o problemie hejtu w sieci i o swoich doświadczeniach i sposobach na poradzenie sobie z tym zjawiskiem.

Podczas konferencji organizator stworzył możliwość wymiany myśli w panelach tematycznych dotyczących poszczególnych form przemocy. W pierwszym mówiono o walce z różnymi formami przemocy w rodzinie. Głos zabrali praktycy stykający się ze zjawiskiem na co dzień: Mirosława Kątna – Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka, opowiedziała o przemocy wobec dzieci, Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zwróciła uwagę na „cichą przemoc”, to trudne do zidentyfikowania nieprawidłowe zachowania dotykające osób starszych. Ważnym i niezwykle rzadko poruszanym tematem, jest przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami, o którym mówiła Iwona Hartwich – posłanka i działaczka społeczna. Prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej Paweł Bronowski nakreślił problem przemocy wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Po pierwszym panelu w problematykę postrzegania przemocy przez dzieci wprowadziła słuchaczy dr Ewa Odachowska-Rogalska psycholog z Akademia Pedagogiki Specjalnej wykładem „Przemoc oczami dziecka”. Z mównicy popłynęły słowa o konieczności tworzenia przestrzeni do integracji środowiska teoretyków i praktyków aby zmiany systemowe i mentalne wobec zjawiska przemocy były trwałe i obejmowały jak najszersze obszary społeczne.

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz przedstawiła aktualne uwarunkowania prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz odniosła się do kierunku podejmowanych w sejmie prac legislacyjnych w powyższym obszarze.

Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w swoim wystąpieniu mówiła o ochronie ofiar przemocy domowej w wymiarze nowych zmian ustawowych natomiast psycholożka Maria Kuźmicz opowiedziała o sytuacji ofiar w dobie pandemii.

O potrzebie nagłaśnianiu zjawisk związanych z przemocą i konieczności szeroko rozumianej pomocy ofiarom mówiły w kolejnym panelu Panie: Edyta Belder z Ery Nowych Kobiet, oraz reżyserka Joanna Kos-Krauze – współtwórczyni filmu „Plac Zbawiciela”.

O przemocy domowej widzianej przez pryzmat uzależnień, opowiadali w swoim wystąpieniu: Pan Krzysztof Brzózka i Pani Katarzyna Michalska z PARPY.

Reasumując w programie konferencji i rozmowach kuluarowych wybrzmiały ważne społeczne mankamenty, które wzmocniła wszechobecna od blisko dwóch lat izolacja spowodowana pandemią. Organizatorzy podejmujący się dyskusji nad trudnym i często niejednoznacznym tematem, otworzyli kolejny rozdział konsekwentnie zmierzając do poprawy obecnego stanu rzeczy.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej prowadzi szerokie działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Problem przemocy jak pokazuje rzeczywistość jest zjawiskiem dynamicznym, zmiennym i tworzącym nowe przestrzenie. Dlatego proponowane programy pomocowe dla ofiar, razem z programami korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, stanowią przestrzeń do tej problematyce mają na celu nagłaśnianie zjawiska i prewencję. W roku 2021 konferencja osiągnęła zamierzony cel, demaskując przemoc w szerszym niż dotychczas wymiarze.

Rodzina, to nie indywidualne dobro, a wartość ogólna, która swoimi zasobami oddziałuje na całe społeczeństwo. Chrońmy ją, dbajmy o nią, aby następne pokolenia żyły w zgodzie i harmonii. Nauczmy się identyfikować i skutecznie eliminować niepożądane zjawiska, taki był wydźwięk konferencji i z takim przesłaniem uczestnicy opuszczali salę konferencyjną Tower Service.

Adresatami konferencji byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy, pracownicy sądów, urzędnicy samorządowi, organizacje pozarządowe, dziennikarze i inni. Konferencję moderował dziennikarz i publicysta, Jacek Żakowski. Ważnym wątkiem, przewijającym się podczas całej konferencji był problem przemocy w dobie aktualnej sytuacji pandemicznej i stres wywołany izolacją. Konferencja jak podkreślano w kuluarach to ważny krok w budowaniu właściwych relacji społecznych, przeciwdziała patologiom i początek nowego patrzenia na przemoc.

Podziel się z innymi

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłącz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.