Przyznano dofinansowanie dla jednostek OSP

W środę 9 października 2019 roku w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku.

Podczas spotkania wręczono decyzje dla jednostek ochotniczych subregionu warszawskiego, w tym dla Warszawy oraz powiatów legionowskiego, wołomińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego oraz nowodworskiego.

Dofinansowanie jednostek OSP zostało zrealizowane w związku z nowelizacją ustawy
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie 14 sierpnia 2019 roku. Po nowelizacji ustawy ochotnicze straże pożarne mogą wnioskować o dodatkowe fundusze m. in. na:

– organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
– organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
– upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
– propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W subregionie warszawskim jednostki ochotniczych straży pożarnych otrzymały 199 dotacji na kwotę 994 564 złote. Na terenie woj. mazowieckiego dotacje otrzymało 1700 jednostek OSP na łączną kwotę 9 846 00 złotych.

W spotkaniu udział wzięli:
Małgorzata Gosiewska – wicemarszałek Sejmu RP,
Zdzisław Sipiera – wojewoda mazowiecki,
nadbryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
Prezesi ochotniczych straży pożarnych oraz komendanci powiatowi PSP subregionu warszawskiego.

Podziel się z innymi