Powiatowy Dzień Strażaka 2019

W sobotę (18.05) w Legionowie odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Strażaków odwiedził bryg. Artur Gonera, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Obecni byli również przedstawiciele różnych służb i instytucji współpracujących każdego dnia ze strażakami. Nie zabrakło oczywiście samorządowców.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz przeglądzie pocztów sztandarowych, głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mieczysław Klimczak. Jak mówił szef legionowskich strażaków, jest to ostatnia uroczystość pod adresem przy ul. Mickiewicza. Za rok uroczystości odbędą się w nowej siedzibie przy ul. Nowobarskiej, której budowa ma zakończyć się do końca tego roku.

Po przemówieniu Komendanta, przyszedł czas na ślubowanie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie. Ślubowanie na sztandar przyjął prezes dh Piotr Kołodziński. Do ślubowania przystąpili dh Bartłomiej Konopka, dh Julia Łukasik, dh Adam Rozicki. Po starszych kolegach, ślubowanie złożyli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:
- dh Wiktoria Burakowska
- dh Maja Danieluk
- dh Patrycja Karwat
- dh Kinga Liszewska
- dh Mikołaj Przybylski
- dh Jacek Woźniak.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za długoletnią ofiarną służbę oraz wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych wyróżnił brązową odznaką "Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej" st. ogn. Mariusza Nałęcza.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym z dnia 19 kwietnia 2019 r. nadał:
Stopień MŁODSZEGO BRYGADIERA:
- st. kpt. Aleksandrze Kempczyńskiej
- st. kpt. Łukaszowi Szulborskiemu
Stopień KAPITANA:
- mł. kpt. Iwonie Gromadzińskiej

Komendant Główny PSP Rozkazem Personalnym z dnia 10 kwietnia 2019 r. nadał:
Stopień: ASPIRANTA SZTABOWEGO:
- st. asp. Wojciechowi Głuchowskiemu
stopień: ASPIRANTA:
- mł. asp. Adamowi Abramczykowi

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP Rozkazem Personalnym z dnia 17 kwietnia 2019 r. nadał:
stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA:
- ogn. Jarosławowi Brzezińskiemu

stopień OGNIOMISTRZA:
- mł. ogn. Jakubowi Jaszczurowi
- mł. ogn. Markowi Domuradowi

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:
- st. sekc. Marcinowi Kowalikowi
- st. sekc. Pawłowi Plagowskiemu
- st. sekc. Piotrowi Skruszeńcowi
- st. sekc. Rafałowi Skruszeńcowi
- st. sekc. Piotrowi Turkiewiczowi
- st. sekc. Danielowi Walczakowi
- st. sekc. Danielowi Zielińskiemu

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO:
- sekc. Przemysławowi Pruszczyńskiemu
- sekc. Bartłomiejowi Trzaskoma

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP Rozkazem Personalnym z dnia 30 kwietnia 2019 r. nadał:
stopień SEKCYJNEGO:
- st. str. Mateuszowi Kacperskiemu
- st. str. Marcinowi Siemieniukowi

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:
„Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”:
- dh Adam Sztuka
„Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”:
- dh Dominik Łoń
„Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”:
- dh Kamil Kwiatkowski

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie nadał odznaki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza druhnom i druhom:
Odznakę srebrną:
- dh. Krystian Kownacki
- dh. Dawid Pędzich

odznakę brązową MDP:
- dh Wiktoria Burakowska
- dh Klaudia Cichowska
- dh Maja Danieluk
- dh Patrycja Karwat
- dh Wiktoria Kozłowska
- dh Kinga Liszewska
- dh Aleksandra Makowska
- dh Mikołaj Przybylski
- dh Jacek Woźniak

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie nadał odznaki za wysługę lat druhnom i druhom:
Wysługa 5 lat:
- dh Rafał Kowalski
- dh Natalia Lisiecka
- dh Magdalena Wiecińska
- dh Jacek Winiarek
- dh Piotr Zadrożny

Wysługa 10 lat:
- dh Renata Mosakowska
- dh Hubert Podgrudny
- dh Adam Sztuka
- dh Karolina Wojciechowska

Wysługa 15 lat:
- dh Marek Sztylko

Wysługa 20 lat:
- dh Marzena Grzybowska

Wysługa 35 lat:
- dh Tomasz Kołodziński

Wysługa 40 lat:
- dh Dariusz Popis

Starosta legionowski, za pełną gotowość do niesienia pomocy, niezłomność, konsekwencję i godny naśladowania upór w działaniu. Za poświęcenie i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu legionowskiego wyróżnił nagrodami rzeczowymi strażaków Komendy Powiatowej PSP w Legionowie.:
- mł. bryg. Łukasz Szulborski
- asp. sztab. Tomasz Kołodziński
- mł. bryg. Grzegorz Jakubowski
- st. kpt. Marcin Szutkowski
- mł. asp. Marek Książek
- st. ogn. Waldemar Afek
- st. sekc. Marcin Kowalik
- mł. asp. Damian Polak
- st. asp. Elżbieta Marchlewska
- Elżbieta Bernat
- Ewa Szczypkowska

Za pełną gotowość i wkład w utrzymanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Legionowskiego Starosta Legionowski przekazuje podziękowanie dla mł. bryg. Karola Mendaka Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie. Niestety w czasie uroczystości mł. bryg. Mendak brał udział w akcji gaśniczej płonącego domu w miejscowości Skierdy.

Prezydent Legionowa, za realizację zadań związanych z bezpieczeństwem miasta Legionowo i działań na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej, wyróżnił nagrodami rzeczowymi strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Legionowie:
- st. kpt. Tomasz Suracki
- mł. kpt. Damian Górniak
- mł. kpt. Maciej Jurzyk
- st. sekc. Przemysław Pruszczyński
- sekc. Kamil Roszyk
- sekc. Mateusz Kacperski
- mł. ogn. Jakub Jaszczur

Być strażakiem to bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności. W uznaniu powyższego Prezydent Miasta Legionowo wyróżnił nagrodami finansowymi członków OSP Legionowo:
- Kaczmarczyk Daniel
- Koblak Mariusz
- Kołodziński Piotr
- Kołodziejek łukasz
- Kowalczyk Jarek
- Krzyżanowski Tomasz
- Kwiatkowski Kamil
- Lewandowski Łukasz
- Mosakowska Renata
- Mosakowski Andrzej
- Podgrudny Hubert
- Wiecińska Magdalena
- Winiarek Jacek
- Wiśniewski Tomasz

W imieniu wszystkich strażaków awansowanych i odznaczonych słowa podziękowania złożył mł. bryg. Łukasz Szulborski.

15 min przed rozpoczęciem uroczystości do Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu. Na miejsce natychmiast udały się zastępy z gminy Jabłonna oraz z JRG Legionowo. Do akcji wyjechał również zastępca komendanta powiatowego mł. bryg. Karol Mendak.

Po zakończonych uroczystościach ulicami miasta Legionowa przejechała parada wozów strażackich.