Legionowo: Wybieramy Człowieka Roku 2016

Osoba, która w swoim życiu kieruje się najwyższymi wartościami moralnymi, żyje i pracuje z myślą o innych, poprzez swoją osobowość umożliwia mieszkańcom poznanie czegoś nowego, promuje Legionowo, zaraża entuzjazmem i udowadnia, że każdy może osiągnąć „niemożliwe” - taki powinien być Człowiek Roku 2016. Właśnie rozpoczął się konkurs swoje kandydatury należy zgłaszać do 12 grudnia.

Kandydat powinien, w ocenie zgłaszającego, zasługiwać na taki tytuł zarówno swą postawą, działalnością, jak i osiągnięciami. Do konkursu mogą być zgłaszane osoby, których działalność ma ścisły związek z Legionowem, bez względu na ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać organizacja pozarządowa, instytucja oraz każdy pełnoletni mieszkaniec Legionowa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Powołana przez Urząd Miasta Kapituła nominuje kandydatów, czuwa nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzyga go w głosowaniu. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym wraz z uzasadnieniem należy wysłać na adres kancelaria@um.legionowo.pl z dopiskiem „Człowiek roku LEGIONOWO 2016”, można je przesyłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie podczas „Wigilii Miejskiej". Laureat otrzyma tytuł „Człowiek Roku Legionowo 2016” dyplom oraz statuetkę.
 

TAGI: