Legionowo: Święto Policji

Przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Legionowie odbyły się uroczystości obchodów Święta Policji. Policjanci odebrali odznaczenia państwowe, zostali mianowani na wyższe stopnie oraz otrzymali nagrody za rzetelnie pełnioną służbę. Po raz pierwszy gospodarzem uroczystości był młodszy inspektor Krzysztof Smela Komendant Powiatowy Policji. Na uroczyste obchody przybyli przedstawiciele lokalnych samorządów ze starostą na czele, instytucji na co dzień współpracujących z Policją, rodziny policjantów oraz mieszkańcy powiatu.

Tegoroczne obchody Święta Policji w powiecie legionowskim rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele św. Jana Kantego w Legionowie celebrowanej przez księdza prałata Lucjana Szcześniaka.

Następnie przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Legionowie uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji młodszemu inspektorowi Krzysztofowi Smeli przez dowódcę uroczystości podinspektora Artura Bartczaka. Komendant Powiatowy Policji w Legionowie powitał przybyłych gości i podziękował podległym funkcjonariuszom za rzetelną, pełną poświęceń i oddaną służbę. Słowa podziękowania przekazał także rodzinom i bliskim policjantów oraz pracownikom cywilnym Policji.

Na uroczystość przybyli Starosta Legionowski Robert Wróbel, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając, Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, Zastępca Wójta Gminy Nieporęt Alicja Sokołowska oraz Zastępca Wójta Gminy Wieliszew Zenon Popławski. W tym szczególnym dniu nie zabrakło także przedstawicieli służb mundurowych i instytucji na co dzień współpracujących z Policją.

Następnie odbyło się oficjalne wręczenie odznaczeń państwowych policjantom, aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagród finansowych od władz samorządowych. Odznaczenia państwowe w tym roku otrzymali- Srebrną Odznakę "Zasłużony Policjant"- Komendant Powiatowy Policji w Legionowie młodszy inspektor Krzysztof Smela, którą odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka w dniu 26 lipca br. na stołecznych obchodach Święta Policji. Dzisiaj natomiast srebrny medal za długoletnią służbę otrzymał - aspirant sztabowy Artur Jakubowski- dyżurny legionowskiej komendy.

Potem zostały odczytane życzenia od Komendanta Stołecznego Policji inspektora Rafał Kubickiego, w których znalazły się wyrazy podziękowania kierowane do policjantów oraz pracowników cywilnych Policji za codzienną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz budowania pozytywnego wizerunku formacji policyjnej. Komendant Stołeczny podziękował także rodzinom policjantów za zrozumienie i wsparcie trudów codziennej służby.

Słowa podziękowań i życzenia policjanci usłyszeli z ust Starosty Legionowskiego Roberta Wróbla, Prokuratora Rejonowego w Legionowie Ireneusza Ważnego oraz Cezariusza Kalinowskiego Prezesa Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Komendant Powiatowy Policji w Legionowie młodszy inspektor Krzysztof Smela wręczył wyróżnionym policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku awanse otrzymało łącznie 84 policjantów:

-6 w korpusie oficerów,
-41 w korpusie aspirantów,
-23 w korpusie podoficerów,
-14 w korpusie szeregowych.

Po gratulacjach i podziękowaniach obchody Święta Policji legionowskiej Komendy zakończyły się, a funkcjonariusze wrócili do codziennych obowiązków.