Legionowo: Święto Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w czwartek (12.10) o godzinie 17.00 w legionowskim ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia nagród przedstawicielom kadry pedagogicznej legionowskich placówek oświatowych. Życzenia dla zgromadzonych nauczycieli w imieniu samorządu złożyli Starosta Legionowski Robert Wróbel oraz Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny.

Kwiaty, nagrody i wyróżnienia dla legionowskich nauczycieli oraz występy artystyczne – to wszystko działo się podczas gali na sali widowiskowej ratusza w czwartkowy wieczór. Okazji ku gratulacji było wiele. W tym roku po raz piąty został przeprowadzony konkurs ,,Innowacyjny nauczyciel”, ,,Lider twórczego zarządzania”. Patronat nad tegoroczną edycją objął Mazowiecki Kurator Oświaty, Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej ,,Dyrektor Szkoły” oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Oceny składanych wniosków dokonywała Kapituła złożona z niezależnych ekspertów:

Krystyna Mucha, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie;
Małgorzata Pomianowska, redaktor naczelna miesięcznika ,,Dyrektor Szkoły”;
Anna Gocłowska – pracownik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie;
Cezary Zawistowski – Radca Ministra w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej;
Jarosław Matuszewski – Dyrektor Komunikacji i Rzecznik Prasowy Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.
Na wniosek Kapituły wyróżnienie Innowacyjny nauczyciel zostało przyznane: Pani Dominice Miaz nauczycielowi biblioteki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Legionowie, Pani Joannie Grzegrzółce nauczycielowi Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Legionowie, Pani Ewie Konarzewskiej nauczycielowi religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie, Pani Katarzynie Grabowskiej nauczycielowi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Legionowie. Wyróżnienie Lider twórczego zarządzania otrzymała Pani Grażyna Chojnowska Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12.

Nagrody Prezydenta Miasta Legionowo za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej otrzymali:

Pan Witold Domaszewicz – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;
Pani Beata Guzek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki w Szkole Podstawowej nr 8;
Pani Joanna Kapusta – nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 8;
Pani Joanna Kłak – nauczyciel przyrody i logopeda w Szkole Podstawowej nr 1;
Pani Katarzyna Młynarska – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2;
Pani Katarzyna Niziołek – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1;
Pani Beata Niziołek – nauczyciel biologii i przyrody w Szkole Podstawowej nr 3;
Pani Elżbieta Piętak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 7;
Pani Beata Szlachetka – wicedyrektor i nauczyciel matematyki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2;
Pani Monika Agnieszka Wasilewska – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;
Pani Lucyna Anna Bator – nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 3;
Pani Elżbieta Foszner – nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2;
Pani Izabela Kurmanowska – nauczyciel Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 7;
Pani Marzena Markowska – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5;
Pani Monika Skok – Grella – nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 12;
Pani Anna Obidzińska – starszy opiekun dziecięcy w Żłobku Miejskim w Legionowie.
Wyróżnienia specjalne Prezydenta Miasta Legionowo otrzymali:

Pani Joanna Bieńko – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3;
Pani Adrianna Falkowska – pedagog w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2.
Nagrody Prezydenta otrzymali również:

Ewa Jabłońska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1;
Dorota Kuchta, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2;
Agnieszka Kobylińska, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego;
Mariusz Borkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7;
Agnieszka Jakubowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8;
Maria Serdeczna, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2;
Wioletta Kinicka, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1;
Małgorzata Kiliś, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3;
Elżbieta Rucińska, dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5;
Katarzyna Skrzypek, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6;
Dorota Stankiewicz, dyrektor Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 7;
Beata Piasecka, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 9;
Bogusława Kaźmierczak, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10;
Renata Salamon, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11;
Grażyna Chojnowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12;
Barbara Mierzejewska, dyrektor Żłobka Miejskiego.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy 14 października. Z tej okazji wszystkim nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych składane są życzenia i podziękowania za trud jaki wkładają w wykonywanie swojej pracy.

/UM Legionowo/

TAGI: