Legionowo: Komendant policji przeniesiony do Warszawy

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał nadinspektora Pawła Dobrodzieja, pełniącego do tej pory obowiązki Komendanta Stołecznego Policji, na to stanowisko. Jednocześnie podczas dzisiejszej uroczystości w Pałacu Mostowskich obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych powierzono młodszemu inspektorowi Krzysztofowi Smeli, który do tej pory zajmował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie.

Uroczystość w siedzibie Komendy Stołecznej Policji odbyła się z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka, p.o. I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji nadkom. Tomasza Szymańskiego, Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki Włodzimierza Pietronia, kadry kierowniczej stołecznego garnizonu, Kapelana KSP oraz przedstawicieli związków zawodowych.

Po odczytaniu rozkazu personalnego podpisanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji o powołaniu z dniem 11 grudnia 2017 r. na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja, zgodnie z ceremoniałem, nastąpiło przywitanie komendanta ze sztandarem Komendy Stołecznej Policji. Następnie generał złożył ministrowi meldunek o gotowości objęcia stanowiska.

Wręczenia aktu nominacyjnego nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji dokonał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Gratulacje złożył także Komendant Główny Policji.

Podczas uroczystości odczytano również rozkaz personalny podpisany przez Komendanta Głównego Policji o przeniesieniu z urzędu do pełnienia służby w Komendzie Stołecznej Policji z jednoczesnym powierzeniem obowiązków służbowych z dniem 11 grudnia 2017 r. na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych młodszemu inspektorowi Krzysztofowi Smeli, dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Legionowie. Po wręczeniu rozkazu nowo powołanemu komendantowi złożono gratulacje.

Jako pierwszy głos zabrał minister Mariusz Błaszczak, który doceniając doświadczenie generała Pawła Dobrodzieja, wyraził przekonanie, że gwarantuje to sprawne dowodzenie najważniejszym garnizonem w kraju. – Utrzymanie ładu i bezpieczeństwa w Warszawie, największym mieście w Polsce, niewątpliwie wiąże się z trudnymi zadaniami. Jest to duże wyzwanie, ale stołeczni policjanci działają profesjonalnie i każdego dnia dają tego świadectwo, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy.

Komendant Główny Policji zwracając się do generała Pawła Dobrodzieja podkreślał, że ich zawodowa współpraca trwa od początku ich służby, czyli już od 27 lat. – Potrafi zwrócić się o poradę i zebrać opinie przed podjęciem decyzji, co świadczy o rozważności, niezbędnej na tym stanowisku. Ten kredyt zaufania przekazany dziś komendantowi stołecznemu zostanie przez niego na pewno spłacony. Gratuluję również mł. insp. Krzysztofowi Smeli, i mam nadzieję, że przy pełnej obsadzie kierowniczej w stołecznym garnizonie będzie to dobry czas dla Komendy Stołecznej Policji oraz mieszkańców Warszawy – powiedział generał Jarosław Szymczyk.

– W życiu człowieka zdarzają się chwile, o których pamięta się do końca życia i taki właśnie będzie dla mnie 11 grudnia 2017 r. – mówił Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. Komendant podkreślił, że dzisiejsza nominacja jest dla niego najważniejsza w karierze, czuje się tym faktem zaszczycony i wyróżniony. Zaznaczył, że zarządzanie garnizonem składającym się z prawie 10 tysięcy policjantów i 2 tysięcy pracowników Policji jest wielkim wyzwaniem. – Na szczęście praca jest dla mnie pasją, tak jak wyraził to Konfucjusz: „znajdź sobie pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu”. Cechy, które najbardziej cenię w służbie to pracowitość, zaangażowanie, odpowiednia postawa oraz lojalność. Od dziś obowiązki na stanowisku mojego zastępcy ds. kryminalnych obejmuje mł. insp. Krzysztof Smela i wierzę, że wspólnie będziemy stanowili zgrany zespół, godnie służący społeczeństwu – powiedział generał Paweł Dobrodziej.

Pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych mł. insp. Krzysztof Smela podziękował za okazane mu zaufanie i zadeklarował, że dołoży starań aby go nie zawieść.

Na zakończenie głos zabrał Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak, który życzył komendantowi stołecznemu oraz jego trzem zastępcom dobrych decyzji oraz harmonijnej współpracy. Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia złożył życzenia podkreślając wagę jedności w rodzinie, a także jedności w rodzinie policyjnej.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto Krzysztof Chwała, Marek Szałajski