Legionowo: Kolej mówi NIE przejściu na Kozłówce

PKP Polskie Linie Kolejowe obecnie nie planują budowy nowego przejścia dla pieszych na os. Kozłówka – taką odpowiedź na petycję otrzymali mieszkańcy oraz Urząd Miasta popierający ich starania. Co więcej, według informacji przekazanych przez spółkę (1.10), zamierza ona zlikwidować obecnie funkcjonujące przejście pomiędzy ul. POW a ul. Szwajcarską.

W petycji mieszkańcy prosili również o ekrany obniżające poziom hałasu. PKP proponuje najpierw wykonanie badań akustycznych. Niestety w tej kwestii, jak informuje właściciel terenu kolejowego PKP PLK, ich przeprowadzenie uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z środków unijnych.

Prezydent Miasta Legionowo jeszcze przed odpowiedzią spółki zadeklarował współfinansowanie budowy nowego przejścia dla pieszych w miejscu wskazanym przez mieszkańców. W obecnej sytuacji, gdy właściciel terenu nie zamierza realizować tej inwestycji miasto jest gotowe na jej samodzielne wykonanie.

Inwestowanie na terenie kolejowym jest skomplikowane i wymaga szeregu uzgodnień. Często różne spółki kolejowe wydają sprzeczne opinie. Dlatego oczekujemy wykonania przez PKP PLK projektu technicznego przejścia i uzyskanie pozwolenia na jego budowę – mówi Piotr Zadrożny zastępca prezydenta miasta.

Dodatkowo w podejmowanej kwestii kontrowersję budzi fakt, że spółka przesłała pismo o zamiarze wszczęcia procedury likwidacji obecnie funkcjonującego przejścia pomiędzy ulicami POW i Szwajcarską (od 1 listopada br.). Kolej twierdzi, że do przejazdu nie dochodzi droga publiczna, czyli taka, z której każdy może skorzystać. Nie jest to prawdą, ponieważ już wcześniej został wydzielony pas drogowy w ul. POW a Rada Miasta podjęła uchwałę o zaliczeniu ul. POW i ul. Szwajcarskiej do dróg publicznych. Jednakże, aby rozwiać wątpliwości PKP, 7 października, Urząd Miasta przekazał oficjalne pismo w tej sprawie.

Nie ma naszej zgody na utrudnianie życia mieszkańcom Legionowa. Liczymy, że kolej wycofa się z nieprzemyślanej decyzji – dodaje prezydent Zadrożny.

TAGI:

Podziel się z innymi