Jabłonna: Polonus obsłuży linie L34 i L41

Otwarto oferty złożone w przetargu Zarządu Transportu Miejskiego na obsługę linii dowozowych zleconych przez Gminę Jabłonna, obejmujących dwie linie komunikacyjne L34 i L41. Swoje oferty złożyło dwóch przewoźników.

W określonym w przetargu czasie wpłynęły oferty od PKS Tarnobrzeg oraz PKS Polonus. Obaj przewoźnicy zaproponowali obsługę przetargu autobusami VDL Ambasador z 2008 roku z normą emisji spalin Euro V. PKS Tarnobrzeg zaproponował kwotę 5,91 zł brutto za wozokilometr. PKS Polonus zaproponował 4,86 zł brutto za wozokilometr.

Wszystko więc wskazuje na to, że jeśli PKS Polonus podpisze umowę z Zarządem Transportu Miejskiego, to od 1 lutego dalej będzie świadczyć usługi przewozowe na linii L34 i L41. Umowa obowiązywać będzie do końca 2019 roku.