Zegrze: WOPR z rażąco niskim dofiansowaniem

Wojewoda Mazowiecki na realizacje zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2020 roku przeznaczył łączną kwotę 404 000,00 zł na dofinansowanie 12 podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego. Wśród podmiotów jest również Legionowskie WOPR.

Zespół oceniający, w oparciu o kryteria § 4.3. Zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2020 roku, wszystkie złożone wnioski ocenił pozytywnie.

Zgodnie z ww. Zasadami, przyznanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy. Jej zawarcie będzie możliwe po złożeniu przez podmioty uprawnione korekt kosztorysu zadania (w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana) w terminie 7 dni od powzięcia informacji o uzyskanym dofinansowaniu.

Co roku Legionowskie WOPR otrzymywało od Wojewody Mazowieckiego dotację na około 120 tysięcy złotych. W tym roku przyznano tylko 34 754,00 zł co jak mówił naszej redakcji prezes Krzysztof Jaworski, nie jest wystarczającą kwota do zapewniania bezpieczeństwa na Jeziorze Zegrzyńskim.

Podziel się z innymi

Podziel się z innymi: