Zegrze: Wizyta uczniów z Wyszkowa

We wtorek, 21 listopada br. uczniowie klas mundurowych Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie szkolili się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Szkolenie odbywało zgodnie z Planem współpracy Dowództwa Generalnego RSZ i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2017 roku. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia CEZiU „Kopernik” była Pani Monika Lipka, natomiast występujący instruktorzy z batalionu zabezpieczenia oraz Wojskowej Straży Pożarnej CSŁiI.

W szkoleniu uczestniczyło prawie 70 uczniów 1 i 2 klasy III Liceum Ogólnokształcącego (kierunek Bezpieczeństwo Publiczne) oraz Technikum nr 2 im. Mikołaja Kopernika z elementami wojskowości z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie.

Uczniowie podczas zajęć na Strzelnicy Piechoty w Zegrzu wykazali się dużym zaangażowaniem, bo jak mówili - większość z nich chce związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran