Zegrze: Terytorialsi rozwijają współpracę zagraniczną

W czwartek, 21 listopada br. z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyło się spotkanie dowódców Europejskiej Inicjatywy Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej.

Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła podkreślił w swoim wystąpieniu, że formacje wojsk terytorialnych w Europie skupiają blisko 300 tys. żołnierzy różnych państw. – Potrzebują oni wspólnej platformy do wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych uzgodnień i działań szkoleniowych. Wspólną inicjatywą zamierzamy też zademonstrować koalicyjną, sojuszniczą gotowość do stawania wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa. – dodał generał.

– Te spotkania są niezwykle ważne, aby poszerzać wiedzę na temat przeciwdziałania zagrożeniom z jakimi spotkamy się na co dzień w XXI wieku. (…) Żołnierze WOT ćwiczą z formacjami naszych sąsiadów, ćwiczą z europejskimi formacjami, aby umocnić system bezpieczeństwa, zdobywać doświadczenia i podnosić umiejętności. – powiedział minister obrony podczas spotkania w Zegrzu zabierając głos powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Minister podkreślił także, że międzynarodowe spotkanie ma miejsce w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, gdzie od niedawna mieści się również Dowództwo WOT. „To wykorzystanie potencjału jaki ten ośrodek posiada i pełne wykorzystanie możliwości, jakie są w Wojsku Polskim” – dodał.

Pierwsze spotkanie w tej formule odbyło się w październiku 2018 r. w Warszawie. Zostało ono zainicjowane przez polskie Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym roku dowódcy OT spotykają się po raz drugi. 

W spotkaniu pod hasłem „DEFEND AND SUPPORT”, czyli „BROŃ I WSPIERAJ” udział wzięli dowódcy i przedstawiciele wojsk terytorialnych z: Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Finlandii, Norwegii, Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA oraz po raz pierwszy z Gruzji. Poza formalnym podsumowaniem współpracy i oceną dotychczasowych działań, dowódcy skupili się na roli jaką siły, takie jak formacje OT pełnią w strategiach państw Europy i Ameryki oraz na wypracowaniu rozwiązań związanych z systemami pozyskiwania kandydatów do służby oraz zarządzania ich kompetencjami.

Europejska Inicjatywa Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej (European Territorial Cooperation ETC-2) to platforma umożliwiająca wymianę doświadczeń, współdzielenie zasobów szkoleniowych, a także wymianę informacji dotyczących zagrożeń.

Tekst: kpt. Krzysztof BARAN
Zdjęcia: DWOT

Podziel się z innymi

Podziel się z innymi: