Wola Smolana: Otwarcie placu zabaw

30 września w Woli Smolanej odbyło się otwarcie placu zabaw. To ważne wydarzenie dla mieszkańców Woli Smolanej, dlatego przedsięwzięcie miało charakter uroczysty. Sołtys wsi Jerzy Malinowski przywitał przybyłych gości. Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki przybliżył zgromadzonym szczegóły dotyczące inwestycji i jej finansowania.

Po przecięciu wstęgi i poświęceniu placu przez Księdza Andrzeja Marchlewskiego gospodarze zaprosili dzieci i młodzież do zabawy, a dorosłych do obejrzenia placu. Uroczystość uświetnił krótki występ zespołu SMS ze Skubianki.

Budowa placu zabaw była odpowiedzią na inicjatywę mieszkańców Woli Smolanej, sołtysa Jerzego Malinowskiego i Rady Sołeckiej.

W ramach zadania wykonano również boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy, strefę do tenisa stołowego, siłownię terenową, altanę służącą spotkaniom sołeckim oraz oświetlenie boiska sportowego. Cały teren został ogrodzony, w rejonie boiska wykonano piłkochwyty. Ponadto wykonano nasadzenia zieleni i dla potrzeb jego utrzymania wybudowane zostało przyłącze wodociągowe do placu zabaw wraz z ujęciem wody.

Koszt zadania wyniósł 355.849,60 zł. i pokryty był z budżetu gminy.  Wykonawca: Novum Wyposażenie Placów Zabaw  Sławomir Chmieliński z siedzibą w miejscowości Grom.
Mamy nadzieję, że plac zabaw i zaplecze sportowe będą miejscem do dobrej zabawy, aktywności fizycznej i do rozwijania talentów sportowych.