Wojewódzkie Ćwiczenia Powodziowe w Łomiankach

Około 100 strażaków wzięło udział w ćwiczeniach manewrowych pod kryptonimem Powódź IV/17, które odbyły się w Łomiankach. Strażacy ćwiczyli zachowanie w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego. W ćwiczeniach wzięli udział funkcjonariusze z Legionowa oraz druhowie z Wieliszewa, Chotomowa i Jabłonny.

We wtorek, 20 czerwca w Łomiankach zorganizowano ćwiczenia manewrowe, w których uczestniczyły jednostki straży pożarnej wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, podległe Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Straży Pożarnej. O akcji powiadomiono również Policję i Straż Miejską, natomiast Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie worków z piaskiem.

Około 100 strażaków przećwiczyło zachowanie w przypadku przerwania wału na wysokości ul. Brukowej w Łomiankach. Według scenariusza woda zaczęła przedzierać się przez wyrwę. Zadaniem strażaków było załatanie wyrwy.

Foto: Marek Karpowicz i Daniel Szablewski