Wieliszew: Ptasia grypa u padłego łabędzia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym w dniu 12 lutego 2021 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach stwierdzono 1 przypadek grypy ptaków H5N8 u padłego łabędzia niemego pobranego z terenu Jeziorka Wieliszewskiego.

Z analizy ryzyka przeprowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim wynika, że wystąpienie choroby nie stanowi istotnego zagrożenia dla ludzi i dla zwierząt.

W ocenie organu:
– Prawdopodobnym jest wystąpienie kolejnych upadków ptaków na terenie Jeziorka Wieliszewskiego i w jego pobliżu. Padłe ptaki powinny być zbierane przez służby gminne i poddawane utylizacji jako uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii I. Należy przy tym zaznaczyć, że martwe ptaki padłe z powodu grypy H5N8 nie stanowią istotnego zagrożenia dla ludzi – grypa bowiem szerzy się głównie z wydychanym powietrzem – osoby zbierające ptaki martwe powinny być wyposażone w jednorazowe rękawiczki ochronne i standardowe płyny dezynfekcyjne).
– Zalecane jest ograniczenie przemieszczania ludzi w okolicach Jeziorka Wieliszewskiego (zwłaszcza z psami) w celu ograniczenia straszenia ptaków.
– Zalecane jest zgłaszanie organom Inspekcji Weterynaryjnej przypadków upadków ptaków domowych z terenów gminy Wieliszew i Serock.

Możliwe jest wystąpienie upadków ptaków w innych miejscach – takie przypadki powinny być zgłaszane Inspekcji Weterynaryjnej. Inspekcji Weterynaryjnej należy zgłaszać:
– Upadki ptaków wodnych – każde
– Upadki ptaków drapieżnych – każde.
– Upadki innych ptaków – powyżej 5 w polu widzenia.

Podziel się z innymi