Statystyka roczna legionowskich strażaków za 2016 rok

Strażacy na terenie powiatu legionowskiego w 2016 roku interweniowali 1945 razy. W większości nie były to interwencje pożarowe a usuwanie miejscowych zagrożeń ( 1446 razy). Pożary na terenie powiatu wybuchały aż 336 razy. 163 strażacy uznali że zgłoszenie jest fałszywym alarmem w większości w dobrej wierze.

JRG

1218 razy w ciągu roku wyjeżdżały zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Legionowie. Średnio wychodzi 3 wyjazdy na służbę. Strażacy w legionowskiej komendzie, pełnią dyżur 24 godzinny w systemie trzy zmianowym.

WSP

W Jednostce Wojskowej w Zegrzu Północnym gm. Serock, stacjonuje zastęp Wojskowej Straży Pożarnej. Wojskowi strażacy w roku ubiegłym wyjeżdżali 153 razy. 32 razy wzywani byli do pożarów, 97 do miejscowych zagrożeń i 24 razy wyjazd okazał się być alarmem fałszywym. W większości alarmy fałszywe pochodziły z czujek przeciwpożarowych a nie ze złośliwości ludzkiej.

OSP

Najwięcej wyjazdów do akcji miała według danych z Systemu Wspomagania Dowodzenia, jednostka OSP Jabłonna (168 wyjazdów w tym 37 pożarów, 119 miejscowych zagrożeń i 12 alarmów fałszywych). Na drugim miejscu jednostka OSP Legionowo (156 wyjazdów w tym 15 pożarów, 139 miejscowe zagrożenia i 2 alarmy fałszywe). Trzecie miejsce zajęła jednostka OSP Wola Kiełpińska (148 wyjazdów w tym 16 pożarów, 124 miejscowych zagrożeń i 8 fałszywych alarmów.)

 

0189-page-001

201 202 203