Serock: Zatrzymany poszukiwany 40-latek

Policjanci z Serocka zatrzymali mężczyznę. 40-latek poszukiwany był zgodnie z nakazem wydanym przez Sąd Rejonowy w Legionowie. Mężczyzna unikał wymiaru sprawiedliwości i nie stawił się dobrowolnie w areszcie.

W godzinach porannych policjanci z Komisariatu Policji w Serocku zatrzymali 40-latka, który poszukiwany był na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez miejscowy sąd. Zaskoczonego mężczyznę mundurowi zastali w miejscu zamieszkania. Teraz mieszkaniec powiatu legionowskiego, w policyjnym konwoju, przewieziony zostanie do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasadzoną karę pozbawiania wolności w 227 dni. To wyrok za uchylanie się od obowiązku alimentacji.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli sprawca czynu określonego jak wyżej naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

podkom. Justyna Stopińska

Podziel się z innymi