Powiatowo – Gminne ćwiczenia obronne “Dębe 2016”

W dniach 14-15 września na terenie powiatu legionowskiego odbyły się ćwiczenia obronne "Dębe 2016". W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie gminy, policja, straż pożarna oraz straż miejska i wojsko. Do manewrów włączono również inspekcje sanitarną i zakład opieki zdrowotnej.

14 Września

W związku z ogłoszonym alarmem, nastąpiło wzmożenie czujności wszystkich instytucji. Do Komendy Powiatowej Policji wpłynęło zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Sobieskiego, przebywają podejrzane osoby, które mówią po polsku ale z obcym akcentem. Mężczyźni w nocy znosili z mieszkania do piwnicy duże ilości podejrzanych paczek. Na miejsce udały się załogi straży miejskiej i policji. Okazało się, że mężczyźni przenosili paczki ze starymi książkami ze zlikwidowanej biblioteki. Od dalszych czynności odstąpiono.

Policjanci z Jabłonny otrzymali informację z Nadleśnictwa, że w rejonie leśnictwa Bagno do jednego ze słupów energetycznych wysokiego napięcia, przymocowane są jakieś paczki. Po sprawdzeniu okazało się, że są to ładunki wybuchowe. Na miejsce przybył patrol saperski z Nowego Dworu, który wywiózł niebezpieczne przedmioty do detonacji.

Na terenie zakładu Lantamannen Unibake Polska w Stanisławowie Pierwszym w wyniku sabotażu doszło do rozszczelnienia zbiornika z kwasem. Na miejsce skierowano zastępy Straży Pożarnej oraz Grupę Ratownictwa Chemicznego JRG 6 z Warszawy. Na miejsce przybył również Państwowy Inspektor Sanitarny.

15 września

W czwartek 15 września w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów i służb. Meldunki złożyli prezydent Legionowa, burmistrz Serocka i wójtowie Wieliszewa, Jabłonny i Nieporętu. Informacje o podjętych działaniach przedstawili również Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Śródmieście, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Kurierzy przy wsparciu policji doręczyli pod wskazane adresy karty powołania. Kilka osób nie zastano. Większość kart doręczono prawidłowo. Na spotkaniu przedstawiono także informację Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz prezes Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Druga część odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej w Wieliszewie, gdzie po ogłoszeniu alarmu o skażeniu promieniotwórczym, Wójt Gminy Wieliszew podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji podania preparatów jodu uczniom szkół podstawowych.

Kolejny epizod rozegrał się na zaporze wodnej w Dębem. Tu zaprezentowano kilka elementów z udziałem policji i straży pożarnej oraz ratownictwa medycznego przy użyciu pozorantów. Pierwszy epizod zakładał, że przy zaporze kręcą się podejrzane osoby. Na miejsce skierowano załogę prewencji oraz ruchu drogowego. Po przybyciu patrolu na miejsce, funkcjonariusze zostali ostrzelani przez terrorystów. W wyniku wymiany ognia, ranny został jeden z policjantów. Na miejsce natychmiast wysłano wsparcie z oddziałów antyterrorystycznych. W trakcie strzelaniny, terroryści ostrzelali przejeżdżający obok autobus przewożący dużą ilość osób. Po przybyciu na miejsce policjantów z wydziału realizacji antyterrorystycznych, zamachowcy poddali się. Teren z wody zabezpieczali policjanci Komisariatu Rzecznego.

Po obezwładnieniu zamachowców okazało się, że w autobusie znajduje się znaczna ilość osób poszkodowanych, którym należy natychmiast udzielić odpowiedniej pomocy. Przybyłe na miejsce zastępy straży pożarnej przystąpiły do segregacji poszkodowanych metodą "triage".

Segregacja wstępna:

Zielony – 19 osób
Wszystkie osoby chodzące udają się do wyznaczonej strefy bezpiecznej
z ratownikiem zabezpieczającym.

Żółty – 6 osób
- Rana dłoni lewej, złamanie otwarte kości piszczelowej, kończyny dolnej prawej,
- Stan po zasłabnięciu – przytomny, wydolny, kontakt w pełni zachowany. Wszystko pamięta. Nagły ból brzucha, wymioty,
- Dziecko- niemowlę, płacze, rusza wszystkimi kończynami, obrażenia kończyn dolnych – otarcia, niewielkie stłuczenia,
- Uraz głowy – poszkodowany nie pamięta co się stało, ostry napad lęku, uraz kończyn dolnych,
- Ból klatki piersiowej, ciało obce (szkło) w kończynie górnej,
- Ból kręgosłupa w okolicy lędźwiowej.

Czerwony – 2 osoby
- Kierowca – po udrożnieniu dróg oddechowych powrót oddechu własnego – nieprzytomny, mnogie obrażenia ciała, złamanie otwarte kości udowej, krwotok z rany, zakleszczony.
- Ból w klatce piersiowej – przebyty zawał, przytomny, blady, spocony.

Kolejnym epizodem był wybuch samochodu a następnie powstały pożar. Podczas sprawdzenia pirotechnicznego policjanci ustalili, że w jednym z pojazdów zaparkowanych koło zapory, umieszczone są ładunki wybuchowe. Po chwili doszło do ich eksplozji. Strażacy ugasili płonący pojazd.

Galeria nr 1 Konferencja główna

Galeria 2 Wydawanie jodu w Wieliszewie

Galeria nr 3 Manewry Dębe

/Marek Karpowicz/